Progressive Digital Srbija april 2018. - Page 14

Domaći vs. globalni brendovi/Istraživanje Nielsen Globalni ili lokalni brendovi? Kada je reč o podacima koji se odnose na Srbiju, ispitanici iz naše zemlje su se izjasnili da su mlečni proizvodi dominantna kategorija koju više vole da kupuju od lokalnih proizvođača. Ispitanici iz Srbije su takođe rekli da u lokalnim prodavnicama najviše vole da kupuju sveže voće i povrće. K upci danas, više nego ikada, imaju veoma širok izbor proizvoda na raspolaganju, bilo da je reč o globalnim ili lokalnim brendovi- ma. Nedavno on-line istraživanje koje je sproveo Nielsen ukazuje na to da kupci sve više preferiraju proizvode globalnih brendo- va naspram lokalnih proizvoda, u poređenju sa prethodnim godinama kada je bilo skoro podjednako. Reč je o globalnom on-line istraživanju koje je sprovedeno od maja do juna 2017. godine, u kojem je učestvovalo preko 31.500 ispitanika u 63 države u Evropi, Aziji, Latinskoj i Severnoj Americi i Africi. Istraživa- nje ukazuje na to da kupci širom sveta većinu kategorija proizvoda više vole da kupuju ako su proizvođači globalni brendovi. Mlečni proizvodi - omiljeni domaći proizvodi Mleko i mlečni proizvodi su dominantna kategorija koju kupci širom sveta više vole da kupuju od lokalnih proizvođača. Na globalnom nivou 54% ispitanika je reklo da više voli da kupuje mlečne proizvode loka- lnih brendova. Razlog tome je najverovatnije briga kupaca o svežini mlečnih proizvoda. Slede voda, kafa i čaj. Kakve su preferencije srpskih kupaca? Kada je reč o podacima koji se odnose na Srbiju, ispitanici iz naše zemlje su se takođe izjasnili da su mlečni proizvodi dominantna 14 kategorija koju više vole da kupuju od lokalnih proizvođača. U odnosu na ispitanike širom sveta, ispitanici iz Srbije su iskazali nešto veći stepen privrženosti mlečnim proizvodima koji su proizvedeni u Srbiji (75%). Kad se radi o tipovima radnji, ispitanici iz Srbije su rekli da u loka- lnim prodavnicama najviše vole da kupuju sveže voće i povrće. Zaključak “Svi podaci iz ovog i prethodnih Nielsen istraživanja ukazuju na to da se događa snažna promena u preferencijama i ponašanju kupaca u pravcu kupovine proizvoda globalnih brendova. Na taj trend najviše utiču kompleksni procesi globalizacije i povezanos- ti. Kupci su izloženi širokoj ponudi lokalnih i globalnih brendova i čini se da trenutno pobedu odnose globalni brendovi. S druge strane, primetan je osećaj privrženosti domaćim brendovima kada je reč o hrani koja ne može dugo biti sveža. Upravo je tu prostor za razvijanje strategije domaćih brendova kako bi opstali u mislima i navikama kupaca”, kazala je Jelena Despotović, Retail Services Ex- ecutive, Nielsen. Da li zaista postajemo društvo globalnih brendova ili će lokalni naći način da se izraze u sve povezanijem svetu ostaje da se vidi u godi- nama koje slede. n www.progressivemagazin.rs