Progressive Digital Srbija april 2018. - Page 10

Domaći vs. globalni brendovi/Valicon analiza u poslednje vreme postaju dodatno senzibilisani za specifičnosti lokalnog tržišta, lansirajući komunikaciju koja je ‘custom-made’ na insight srpskog potrošača. U odnosu na globalne, lokalni brendovi nemaju baš uvek jednake mogućnosti za konstantno ulaganje u odnos sa potrošačem, pa se za poneke od njih povremeno može čuti da su pasivni i da ne idu u korak sa vremenom. U nekim kategorijama strano se percipira kao kvalitetnije Preferencija prema domaćim brendovima u najmanjoj meri je, čini se, izražena u kategorijama kao što su sredstva za čišće- nje kuće ili kozmetika za negu lica. Internacionalni brendovi u ovim kategorijama zaista obećavaju pravu alhemiju ili zaus- tavljanje procesa starenja. Ali isto tako potrošači im i veruju da će ta obećanja ispuniti, jer su često percipirani kao brendovi bo- ljeg kvaliteta i veće efikasnosti. Dodatni kredibilitet često uliva i određeni međunarodni sertifikat koji taj proizvod poseduje, či- njenica da je proizveden u posebnoj laboratoriji, potpis naučnog instituta ili stručnog lica. Indirektno, viša cena internacionalnih brendova takođe ide u prilog percepciji njihovog boljeg kvaliteta jer biva interpretirana u skladu sa devizom skuplje je i kvalitetnije. The key is in the right portfolio management Još jedna od snažnih prednosti multinacionalki jeste i bogat brend portfolio sa brendovima koji su prilagođeni različitim segmentima. Zahvaljujući tome, oni sa lakoćom taktičkim potezima napada- ju lokalne brendove, koristeći svoj celokupan portfolio - imaju tako raspoređen portfolio da različitim brendovima pokrivaju sve 10 cenovne kategorije, otvaraju se i međucenovne kategorije, a ta