Programkatalog 2019-2020 Naringslivsbroschyr

För framtidens företagare och den moderna familjen Möjligheternas Karlshamn Näringslivslotsen gör det enklare och snabbare för alla! Teknik och goda kommunikationer PETER MATTISSON, KONCERNCHEF CIMON NetPort Science Park expanderar i etapp 5 KERSTIN NENSÉN, VERKSAMHETSCHEF NETPORT SCIENCE PARK Här fi nns boenden med goda utsikter En ljus framtid med innovativa och ansvarsfulla satsningar