Probiyotik Prebiyotik Günlükleri Aralık. 2013 - Page 9

Akut Gastroenterit Tedavisinde Lactobacillus rhamnosus GG Kullanımının Yaygınlaştırılması Prof. Dr. Tufan Kutlu İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Özet: Genel Bilgiler: 2007 yılında yapılan bir metaanaliz, probiyotiklerin özellikle de Lactobacillus rhamnosus GG’nin (LGG) akut gastroenterit (AGE) esnasında ishal süresini en az 24 saat kısalttığı ve ishalin 7 günden daha uzun sürme riskini azalttığı göstermiştir. Bu çalışmanın gerçekleştirildiği kurumda 2005 yılında bir tedavi protokolü hazırlanmış ve AGE tedavisinde probiyotik kullanımı önerilmiş olmasına rağmen AGE’li çocuklarda probiyotik kullanımı % 1 oranını geçememiştir. Bu çalışmada yazarlar AGE ile hastaneye yatırılan çocuklarda 120 gün içinde LGG kullanım oranını % 90’ın üzerine çıkarmayı amaçlamışlardır. Metod: Bu kalite iyileştirme çalışmasına hastaneye AGE ve ishal yakınması ile başvuran 2 ay-18 yaş arasındaki çocuklar alınmıştır. Son 24 saatte üç ve üçten fazla sayıda sulu dışkı varlığı ishal olarak kabul edilmiştir. Hastalarda ek hastalıklar bulunması veya bakteriyel gastroenterit varlığı, çalışmadan çıkarılma gerekçesi olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla hastane çalışanları konu hakkında bilgilendirilmiş ve eğitilmiştir. 16 Hastane eczanesinde yeterli miktarda LGG bulunması sağlanmış ve elektronik ortamda AGE tedavi protokolü oluşturulup LGG tedavisinin aksamasının engellenmesi amaçlanmıştır. Hasta tedavileri elektronik ortamda izleme alınmış tedavinin aksama durumu izlem altına alınmış ve gereğinde e-mail yoluyla hekimlerin uyarılması sağlanmıştır. Bu girişimler sonucunda hastane başvurusundan itibaren ilk 18 saat içinde LGG kullanılan hastaların yüzdesinin bulunması amaçlanmıştır. Çalışmanın başarısı zaman içerisindeki gelişimi gösteren şemalar oluşturularak değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Bu çalışma sonucunda LGG kullanımı 6 hafta içinde % 1’den % 100 oranına ulaşmış ve takip eden 7 ay boyunca bu oranı korumuştur. Yorumlar: Başarının anahtarı eczane ile ortak çalışma, belirlenmiş bir tedavi protokolünün elektronik ortama kayıtlı olması ve tedavi aksamalarının erkenden tespiti ve düzeltilmesi olarak değerlendirilmiştir. Kanıta dayalı tedavi girişimlerinin hızlı olarak yaygınlaştırılması, iyileştirilmiş bilimsel metodlar sayesinde gerçekleştirilebileceği sonucuna varılmıştır. Başarının anahtarı eczane ile ortak çalışma, belirlenmiş bir tedavi protokolünün elektronik ortama kayıtlı olması ve tedavi aksamalarının erkenden tespiti ve düzeltilmesi olarak değerlendirilmiştir. 17