Probiyotik Prebiyotik Günlükleri Aralık. 2013 - Page 4

08 Lactobacillus rhamnosus GG isimli Probiyotiğin Kreş ve Anaokuluna Giden Çocuklarda Kullanılması ve Nazofarinks Viral Enfeksiyonlarında Saptanan Bulguları 10 Mikroarray Analizi Egzemalı Bebeklerin İntestinal Mikrobiyal Florasının Sağlıklı Ancak Atopik Hastalık Riski Bulunan Bebeklere Göre Belirgin Derecede Farklı Olduğunu Ortaya Koymuştur 12 Pediatrik Helicobacter pylori enfeksiyonunun tedavisinde probiyotikler: Çift kör randomize klinik çalışma 16 Akut Gastroenterit Tedavisinde Lactobacillus rhamnosus GG Kullanımının Yaygınlaştırılması 20 Gebelik Süresince Probiyotik Kullanımı ve Annede Alerjik Hastalığın Olması Anne Sütündeki Sitokinlere, Besin Antikorlarına ve Çocuklarda 5 Yaşına Kadar Alerjik Hastalık Gelişimine Etkisi 24 DERLEME: Çok Düşük Doğum Ağırlık Pretermlerde NEK’ten Korunmak Mümkün müdür? 28 Tayvanlı Küçük Çocuklarda Probiyotik Suplemantasyonu: Prospektif bir Kohort Çalışma 32 Daha sağlıklı bir yaşam için çalışan Pfizer’den dolu dolu ve uzun yaşam için ‘Sen Çok Yaşa!’