Probiyotik Prebiyotik Günlükleri Aralık. 2013 - Page 12

1. Anne sütünün alerjiyi önleme etkisi konusunda tartışmalı sonuçlar vardır. 2. Bu çalışmada annedeki alerji olgun sütte TGF-ß2 azalmasına ve kazein IgA artışına neden olmuştur. 3. Probiyotik desteği olgun sütte kazein IgA seviyesinde azalma ve IL-10 seviyesinde artışa neden olmuştur. 4. Anne sütü antikorları, sitokinleri ve çocuklarda 5 yaşına kadar alerjik hastalık gelişmesi arasında kuvvetli bir ilişki bulunmamıştır. 5. Bu çalışmada probiyotiklerin anne sütündeki immun faktörlerde yol açtığı değişiklikler, alerjik hastalıkları önleyebileceğini işaret etmekle beraber kesin etki mekanizması bilinmemektedir. 6. Bu çalışmada, annede alerjik hastalığın ve 36. haftadan sonra probiyotiklerin verilmesi anne sütü bileşimini değiştirdiğini göstermiştir. Alerjik hastalığı olan annelerin anne sütünde alerjiye eğilimli değişim yapmasına rağmen bebeklerini emzirmeleri alerjik hastalık oluşmasına neden olmaz. Probiyotiklerin kullanılması da anne sütünde alerji gel qg