Probiyotik Prebiyotik Günlükleri Aralık. 2013 - Page 11

Gebelik Süresince Probiyotik Kullanımı ve Annede Alerjik Hastalığın Olması Anne Sütündeki Sitokinlere, Besin Antikorlarına ve Çocuklarda 5 Yaşına Kadar Alerjik Hastalık Gelişimine Etkisi Doç. Dr. Ahmet Akçay Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Liv Hospital Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Giriş: Anne sütünün alerjiye karşı koruyucu olup olmadığının tartışmalı sonuçları vardır ve bu konu yoğun olarak incelenmiştir. Anne sütü bileşimindeki farklılıklar tartışmalı sonuçların bazılarını açıklayabilir. Bizim amacımız besin antikorları, transforme edici büyüme faktörü beta 2 (TGF-ß2) ve interlökin (IL)-10 üzerine probiyotik kullanılmasının ve annedeki alerjinin etkisini değerlendirmektir. Metod: 364 kolostrum örneğinde ve doğumdan sonra 3. ayda alınan 321 anne sütü örneğinde total IgA, inek sütü, kazein, beta laktoglobulin, oval ve ovalbumine karşı IgA antikoru, TGF-ß2 ve IL-10 seviyeleri alerjinin artmış riskiyle birlikte probiotiklerin alerjiyi önleyici etkisini değerlendirmek için ölçüldü. Bulgular: İnek sütü, kazein ve ovalbumin antikorları, TGF-ß2 ve IL-10 örneklerin çoğunda tespit edildi. Annedeki alerji olgun anne stündeki kazeine karşı IgA’nın artmış seviyesi (p= 0.04) ve TGF-B2’nin düşük seviyesi (p= 0.006) ile ilişkiliydi. Probiotik kullanılması olgun anne sütünde IL-10 artışı (p= 0.046) ve kazein IgA antikorları azalmasıyla (p= 0.027) ilişkiliydi. Kolostrumda yüksek ovalbumin IgA antikoru 2 yaşına kadar atopi gelişmesiyle ilişkiliyken olgun anne sütünde düşük seviyeleri 2 yaşına kadar 20 egzama gelişmesi için anlamlı risk faktörüydü. Anne sütündeki TGF-ß2 seviyeleri 2 yaşına kadar alerji gelişmesi için risk oluşturmaktadır. Sonuçlar: Anne sütünün immünolojik bileşimi sadece annedeki atopiden hafifçe etkilenir ve probiyotik desteği ile değişebilir. Çocuklarda anne sütü bileşiminin alerji gelişimi üzerine etkileri çok azdır. Yorumlar: Bu araştırma çift kör, plasebo kontrollü, prospektif bir çalışmadır. Gestasyonel 36 haftadan doğuma kadar annelere ve doğumdan 6. aya kadar bebeklere dörtlü probiyotik bakteri verilmiştir. Bu çalışma anne veya baba veya her ikisinde doktor tarafından alerjik hastalık tanısı konmuş olan anneler ve bebeklerinde yapılmıştır. Probiyotik annelere kapsül şeklinde günde 2 kez, bebeklere damla olarak günde bir kez 20 damla olarak 1-6 hafta süreyle verilmiştir. Sosyoekenomik faktörler, çevresel maruziyet, anne sütü, diyet, probiotik kullanımı, alerjiyle ilişkili semptomlar ve infeksiyon hastalıkları ile ilişkili anket anne ve baba tarafından 3. ayda, 6. ayda, 1, 2, 3, 4 ve 5. yılda doldurulmuştur. Pediatristler tüm çocukları 3, 6. ayda ve 2, 5. yıllarda muayene etmiştir. Anne sütünün immünolojik bileşimi sadece annedeki atopiden hafifçe etkilenir ve probiyotik desteği ile değişebilir. Çocuklarda anne sütü bileşiminin alerji gelişimi üzerine etkileri çok azdır. 21