Probiyotik Prebiyotik Günlükleri Aralık. 2013 - Page 10

1. Akut gastroenteritler, özellikle de rotavirusa bağlı olanlar, gelişmekte olan ülkelerin yanında gelişmiş ülkelerde de önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Tüm dünyada her yıl milyonlarca çocuk bu nedenle hastalanmakta, hastanelere yatırılmakta ve tedavi görmektedir. AGE tedavisinde dehidratasyonun önlenmesi amacıyla ağızdan veya damardan sıvı verilmelidir. Ancak bu tür tedavilerin hastalığın seyrini ve süresini etkilemediği gösterilmiştir. 2. Yapılan çalışmalar ve meta-analizler sonucunda probiyotiklerin özellikle de LGG’nin AGE esnasında ishal süresini en az 24 saat kısalttığı ve ishalin 7 günden daha uzun sürme riskini azalttığı gösterilmiştir. Gelişmiş çeşitli ülkelerde oluşturulan AGE tedavi protokollerinde probiyotikler yer almakta olup oral rehidratasyon sıvılarına ilave edilen LGG’nin yararı da kanıtlanmıştır. Böylece ishalli çocukların daha çabuk iyileşmesi ve dehidratasyon ve kilo kaybı gibi istenmeyen sonuçlardan korunabildiği gösterilmiştir. 3. Bu çalışmanın gerçekleştirildiği Cincinnati Çocuk Hastanesi’nde de 2005 yılında benzer bir tedavi protokolü hazırlanmış ve AGE tedavisinde probiyotik kullanımı önerilmiştir. Buna rağmen geçen yıllar içinde söz konusu hastaneye ishal nedeniyle başvuran çocuklarda probiyotik kullanım yüzdesi % 1 oranını geçememiştir. Bu çalışmada yazarlar AGE ile hastaneye başvuran çocuklarda probiyotik (LGG) kullanım oranını % 90’ın üzerine çıkarmayı amaçlamışlardır. 4. Hastaneye ishal yakınması ile başvuran 2 ay-18 yaş arasındaki çocuklar çalışmaya alınmış olup hastane çalışanları değişik yöntemlerle sürekli olarak eğitilmiş ve hastane eczanesinde LGG bulunması garanti altına alınmıştır. Hasta tedavileri elektronik ortamda izleme alınmış ve gereğinde e-mail yoluyla hekimlerin uyarılması sağlanmıştır. Bu şekilde hastalara hastane başvurusundan itibaren ilk 18 saat içinde LGG kullanımının sağlanması amaçlanmıştır. 5. Bu yöntemlerin uygulanması sonucunda ishal ile başvuran hastalara LGG kullanımı 6 hafta içinde % 1’den % 100 oranına ulaşmış ve takip eden 7 ay boyunca bu oranı korumuştur. Yazarlar bu çalışma sonrasında kanıta dayalı olarak etkisi kanıtlanan yeni tedavi yöntemlerinin, personelin sıkı bir şekilde ve sürekli eğitilmesi, hastalara uygulanan tedavilerin elektronik ortamda takibi ve gereğinde personelin elektronik ortamda uyarılması ve ilacın hastane eczanesinde sürekli ve yeterli miktarda bulunmasının sağlanması ile % 100 oranında uygulanmasının gerçekleştirilebileceğini göstermişlerdir. 7. Günümüzde viral gastroenteritlerin çocuklarda görülen ishal olgularının en önemli nedeni olduğu ve dehidratasyon, beslenme bozukluğu, kilo kaybı gibi sonuçlara yol açabildiği