Prikkels Magazine Januari 2017 - Page 12

Waar zijn wij

zonder winkels

om in te troostbaden

onze gedachten in weg te smokkelen

wonden te ontsmetten

met zojuist gekochte on-

ontbeerlijke gebruiksgemakken

die ons leed dit keer definitief

verlichten of ons imago

per direct versterken.

Waar zijn wij

nu pijn zelfs niet meer door

beeldbuizen dringt

en wij veilig weggestopt

de wereld kunnen terugbrengen

tot prijskaartjes en merklabels,

zolang we maar niet hoeven te zien

in deze spiegels van de ziel

of te beschouwen

wat ons weerhoudt

werkelijk te leven

en te ontmoeten.

Wij zijn nergens. Dus adem

diep, en dieper, adem

dieper de nutteloosheid

adem diep

in je longen.

Vul je

met de niksheid van het bestaan

en denk niet

aan de leegte

zonder deze warme knusse huls

om in te schuilen

of beter:

Hoe het dan moet

zonder

Joyce Willemse oudStadsdichter Veenendaal