portfolio_JM_2020 2020 - Page 51

g g g g g g g g TISKOVINY Sdružení nezávislých kandidátů pro volby do obecního zastupitelstva obce Blšany u Loun v roce 2011 Vážení spoluobčané, jsme volebním sdružením „nezávislých“ kandidátů, kteří jsou však schopni a ochotni se vzájemně dohodnout na základních principech vedoucích k rozvoji naší obce a neustále tak Volební program pro období 2011–2014 „Blšany u Loun obnova zámeckého zkvalitňovat podmínky pro život v naší obci. Děkujeme všem, kteří nás v nadcházejících volbách podpoří. parku a klidová zóna“ Pokusíme se minimalizovat ztráty způsobené opakováním voleb a navrácení dobrého jména naší obci. Pracovat na naplnění již schváleného územního plánu obce, který určuje její rozvoj a připravit kvalitní projekty pro možnost získání dotací. Spolupracovat se všemi subjekty, které budou ochotny na našem území investovat do rozvoje obce. Je potřeba pokračovat ve spolupráci s dalšími účastníky projektu, na přípravě a vybudování nového přivaděče vody, potřebného pro další rozvoj obce. Budeme usilovat o získání dotace na rekonstrukci komunikace do Loun včetně mostu nad tratí. Předmětem tohoto projektu je vybudování klidové „zelené“ zóny sloužící v čase vybřežení Smolnického potoka jako přírodní rozlivové území a v době mimo povodní k využití volného času, k odpočinku i ke Odpadový dvůr je řešen v rámci projektu pro Ústecký kraj. sportovnímu vyžití různým cílovým i věkovým skupinám obyvatel obce. Problém, který bude obnovou Zámeckého parku vyřešen, je využití nevzhledného území vhodným způsobem, začlenění zeleně do komplexního relaxačního areálu, vybudování nízkoenergetického objektu pro školku, klub důchodců, knihovnu a sportovní halu a v neposlední řadě přeměna neudržované plochy plné náletových alergenních dřevin a černých skládek jako povodňový park s procházkovými stezkami, hřištěm pro různé míčové hry a petangovým hřištěm. Realizace projektu tedy napomůže obci v její strategii přilákání nových obyvatel, především rodin s dětmi, neboť řeší problém chybějícího zařízení pro předškolní děti a zároveň inspiruje ke sportovnímu a kulturnímu vyžití občanů. Přínosem bude i obnovení původního meandrování Smolnického potoka, který byl v 70. letech narovnán a břehy v některých místech opevněny betonem. Dokončit opravy komunikací ve Blšany u Loun Lepší budoucnost pro nás i naše děti. Připojte se k nám. staré části obce dle možností rozpočtu. Pokusíme se získat dotace na projekt „Blšany u Loun – obnova zámeckého parku a klidová zóna“. Vizualizace konceptu navrhovaného nízkoenergetického komplexu v Blšanech u Loun s multifunkčním využitím (vize architekta). Informační brožura pro město �lášterec nad �hří / leták pro sdružení nezávislých kandidátů Blšany