POBLE DE VENT I FUSTA - Page 8

3.2. Continguts Conceptuals 1. La família dels instruments de vent de fusta 2. Els instruments: el fagot, el clarinet, l’oboè, la flauta travessera i la flauta de bec. 3. Formes de produir el so en els instruments de vent de fusta: canya doble, canya senzilla i bisell. 4. Principis bàsics dels instruments de vent de fusta. 5. El concepte família en el si d’un instrument. 6. Els estils i gèneres musicals: tradicionals i d’altres cultures, clàssica i rock. 7. Introducció a la forma tema amb variacions. 8. Introducció al concepte de veu. 9. La música con a agent comunicatiu. Procedimentals 1. Assistència a audicions en directe. 2. Escolta de música de diferents estils i èpoques. 3. Escolta, observació i identificació dels diferents instruments. 4. Experimentació sobre el comportament dels instruments de vent a partir de diferents estris. 5. Classificació dels instruments segons la manera de produir el so: canya simple, canya doble i bisell. 6. Relació de la mida dels instruments amb la seva altura. 7. Construcció d’instruments de vent. 8. Escolta i reconeixement de diferents elements bàsics de la música: pulsació, agut-greu i ràpid-lent. 9. Apreciació dels plans sonors a través de diferents modalitats: melodia, acompanyament i obstinat. 10. Introducció a les veus. 11. Seguiment de l’estructura a través d’esquemes i amb moviment. 12. Apreciació i anàlisi de contrastos de caràcter. 13. Expressió corporal i verbalització de les sensacions que la música produeix. 14. Observació de la relació de la música amb el moviment i la dansa. 15. Creació de petites composicions i acompanyaments. Actitudinals 1. Gaudi de l’escolta musical compartida i en directe. 2. Escolta atenta i participativa. 3. Responsabilitat, valoració del silenci i respecte als companys per poder facilitar l’audició col·lectiva. 4. Interès en la descoberta de nous instruments, noves obres i nous compositors. 7