POBLE DE VENT I FUSTA - Page 42

Fitxes d’instruments Barcelona: Museu de la Música GAMMOND, PETER Guía ilustrada de compositores de música clásica Madrid: Mondadori, 1988 MAIDEU, Joaquim Instruments musicals Vic: Editorial Eumo, 1995 MAERSCH, KLAUS [et al.] Atlas de los instrumentos musicales Madrid: Alianza Editorial, 1994 8. Fitxa tècnica i repertori 8.1. Fitxa tècnica Abel Puig, Flautes de bec Albert Gumí/ Xavier Castillo, Clarinet i corno di bassetto Lleonard Castelló, Fagot Queralt Roca, Clarinet Quim Ollé, Flautes travesseres Xavier Blanch / Dolors Almirall, Oboè Albert Gumí, Direcció musical Toni Jodar, Direcció escènica i coreografia 41