POBLE DE VENT I FUSTA - Page 40

● El cos, compost per dues parts, una corresponent a la mà esquerra i l’altra a la mà dreta. ● El pavelló de sortida. ● El cos dels oboès està format per un tub de perforació cònica, s’inicia estret en l’embocadura i es va eixamplant a mesura que s’acosta al pavelló. ● Segons el model, pot tenir entre setze i vint-i-dos forats, que es tapen i es destapen amb els dits i a través d’un mecanisme de claus. Producció del so: el so el produeix la llengüeta de canya doble, muntada sobre un petit tub de ferro, el tudell, que queda fixat en l’entrada de l’oboè. L’instrumentista col·loca la llengüeta entre els llavis i la fa vibrar per la pressió de l’aire que insufla adequadament. Aquesta vibració de l’aire connecta amb l’interior de l’instrument i dóna lloc als diferents sons segons la llargada del tub. Per facilitar una bona vibració, l’instrumentista humiteja les canyes abans de bufar. La llengüeta de canya doble està composta per dues petites làmines encarades, més amples en la part que es posa als llavis i més estretes i lligades entre si en la part inferior, que s’introdueix en el tudell (tub de ferro). Aquest tub, a més, està recobert de suro per poder-se encaixar millor a la part superior de l’oboè. Altres oboès: - L’oboè d’amore està afinat en la i, per tant, sona una tercera menor més greu. Té com a característica física destacable el pavelló, que adopta una forma semblant a una pera: sembla com si es volgués tancar, però no ho arriba a fer. - El corn anglès, afinat en fa, correspon a l’oboè contralt de la família. Té un tub semblant al de l’oboè, però de més llargada i amb un pavelló com l’oboè d’amore, en forma de pera. La canya és una mica més ampla i el tudell (de ferro) és més llarg i està doblegat. El fagot Material: els fagots són considerats els baixos dels instruments de fusta i estan construïts amb fusta d’erable o de palissandre. Descripció: el fagot està construït amb dos tubs paral·lels, quasi idèntics, de perforació una mica cònica i d’una llargada aproximada de 135 cm. Si el despleguéssim, tindria una longitud d’una mica més de dos metres i mig. Consta de cinc parts: ● L’embocadura, composta per la canya doble i el tudell, que es fixa en el tub curt. ● La tudellera o cos petit, on l’aire inicia el trajecte en direcció descendent. ● La culata, una sola peça amb una doble perforació que es comunica en la part inferior, on el rec ܜ