POBLE DE VENT I FUSTA - Page 39

● El barrilet, que uneix l’embocadura amb el cos, amb una forma bombada, tal com el seu nom indica. ● El cos, format per dues peces que s’engalzen, on trobem tots els forats i el sistema de claus que fan possible obtenir sons diferents. ● El pavelló o campana, per on es projecta el so i on acaba d’agafar el seu volum i ressonància. Els clarinets són de tub cilíndric, tret del final del cos, que comença a obrir-se lleugerament, i de la campana, que és clarament cònica. Producció del so: El so el produeix la llengüeta de canya senzilla que, degudament col·locada sobre l’embocadura i prèviament humitejada, vibra pels efectes de la pressió de l’aire que insufla l’instrumentista. La llengüeta és de canya, sol tenir uns 15 mm d’amplada i 6 cm de llargada. De la banda on es subjecta a l’instrument és més gruixuda, mentre que la part que ha de vibrar és molt més prima. Tipus de clarinets: - El petit clarinet, en castellà anomenat requinto, és el més agut de la família i està afinat en si bemoll. Actualment és corrent sentir-lo en les bandes militars. - El clarinet afinat en si bemoll és el més habitual. - El clarinet contralt afinat en mi bemoll. - El corno di bassetto afinat en fa és el corresponent al clarinet tenor. Normalment té la part del pavelló corbada, amb la campana mirant cap amunt de la mateixa manera que alguns saxos. El motiu no és altre que fer més manejable l’instrument (si no estigués corbat arribaria quasi al terra). - El clarinet baix afinat en si bemoll, una octava més greu que el clarinet prototipus. Aquest instrument més greu i, per tant, més llarg que el corno di bassetto té la part superior i la inferior corbades, l’embocadura gira cap avall i el pavelló cap amunt. Instruments de fusta de canya doble Els instruments de la família de l’oboè, que produeixen el so a partir d’una canya doble, reben un nom diferent segons la veu o tessitura, tal com s’exposa a continuació: ● Oboè equivalent a la veu soprano. ● Corn anglès equivalent a la veu contralt. ● Fagot equivalent a la veu tenor. ● Contrafagot equivalent a la veu baix. L’oboè Material: la fusta dels oboès ha de ser dura i per norma general són de banús o de palissandre. Descripció: les seves parts són: ● L’embocadura, amb la canya i el tudell. 38