POBLE DE VENT I FUSTA - Page 30

- Fer de director d’orquestra, i demanar que es sigui exagerat mostrant els contrastos i les expressions de la música. - Repartir objectes com per exemple una forquilla, un colador, un neteja botelles, un trencaclosques, etc. i representar la música a través d’aquests objectes. Quan l’edat ho permet, fer parelles -cada un amb un objecte- i moure’l amb la condició de mirar-se i coordinar-se, essent tant vàlid moure’s conjuntament com alternardament. - Deixar que cada nen dibuixi la música en un paper sense necessitat de que l’hagin d’explicar, només pel goig de fer-ho. ♫ Rock En aquest rock es diferencien molt clarament dos plans sonors: el baix i la melodia. Del baix se n’encarrega el fagot fent sonora la pulsació de negra durant tota la peça, mentre que la melodia, en un registre més agut, se la van passant entre els dos clarinets i l’oboè. En alguns moments també s’aprecien segones veus entre aquests mateixos instruments. El tema està compost de tres frases i es repeteix quatre vegades amb les seves consegüents variacions. A continuació presentem un esquema que pot ajudar a seguir-lo I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (Cada quadrat correspon al tema i cada fila és una frase. La grafia “I” indica una pulsació de blanca o dues pulsacions de negra) Activitats: 1- Seguir la pulsació de la música amb moviment regular Aquesta peça, amb el títol ja parla sola, és evident que ens mourem intentant reproduir el moviment elàstic d’aquest tipus de dansa i parlarem del que ens transmet la música quan només l’escoltem i quan l’escoltem i ens movem a la vegada. Deixar també que els nens expliquin a la seva manera com la definirien. Poposar exercicis per seguir el baix amb moviments flexibles de tot el cos amb o sense desplaçament. Aquests moviments també podran anar acompanyats de so (picar de mans, marcar amb més força el pas a terra, etc). Ensenyar la imatge del fagot, parlar del seu so i explicar que la música que fa aquest instrument es correspon a la del seu moviment. 2- L’estrutura a través de petites coreografies L’estructura de l’obra ens convida a fer moviments diferents en cada una de les seves quatre repeticions o a repartir en quatre grups petits el grup classe i moure’s només en una de les quatr H\