POBLE DE VENT I FUSTA - Page 27

a major). La primera part comença amb un clarinet i després se n’hi afegeix un altre. A la segona part continuen els dos clarinets amb el suport del fagot. Esquema d’intervenció dels instruments 1a Part: lenta Clarinet _________________________ Clarinet _______________ 2a Part: ràpida 1 Cl 1 ________ ______________ 2 Cl 2________ ______________ Fag. ……… …………… …….…. Activitats: 1- Escoltar l’audició i comparar amb la cançó interpretada amb veu pel mestre Com que Shalom és una cançó, podeu cantar-la als nens perquè sentin el text i puguin percebre els diferents matisos de caràcter entre una mateixa melodia interpretada per un instrument i per la veu. Mentre la canteu feu que ballin dos titelles indistintament. L’àmbit de 11ª d’aquesta cançó no el fa recomanable per ensenyar-la a les edats a que ens adrecem, però no ens estranyem si després d’haver-la escoltat moltes vegades algun nen la canta. 2- Seguir a través de l’observació d’imatges i/o el moviment el constrast de melodia i tempo i la intervenció dels instruments. 2.1.Dibuixar dos cercles a la pissarra o sobre d’una superfície. Escoltar l’audició mentre el docent fa ballar dos titelles, un per cada clarinet –veure esquema-. Durant el fragment lent els dos titelles ballen en el primer cercle, i en el fragment ràpid en el segon. En posteriors audicions afegir les imatges de dos clarinets dins del primer cercle, i dos clarinets i un fagot en del segon. 2.2.Es pot realitzar el mateix tipus d’exercici a través d’unes altres imatges que representin els tres instruments i les dues parts de l’obra. Dibuixar un camí amb dues cases a l’estil del conte, una a mig camí i l’altre al final. La primera part del camí tindrà pendent per poder representar un desplaçament més lent d’acord amb la part de música lenta, la segona part del camí, serà sense desnivell per concordar amb una música més ràpida. Un titella –clarinet 1- comença a desplaçar-se pel trajecte, quan és a mig camí s’hi afegeix l’altre titella –clarinet 2-, fins arribar a la primera casa, allà els espera un senyor que juga amb pedretes –veure imatge del conte-. Continuen el camí junts, el senyor de les pedretes –el fagot- i els dos titelles, però com que els titelles estan cansats durant un tros un va a coll de l’altre i després al revés, al final caminen tots tres junts fins arribar a la casa. El senyor que juga amb les pedres ens serveix per proposar un exercici de tirar pedres a terra durant la segona part de la música, de manera que s’anirà seguint més o menys el fagot. Quan s’hagi fet unes quantes vegades es pot preguntar si senten un instrument que toca la música de “tirar pedres” 26