POBLE DE VENT I FUSTA - Page 24

Després, aquests cartells es poden penjar un al costat de l’altre a la pared i servir de partitura per seguir la música col·lectivament. Si es vol es pot enganxar un dibuix de l’instrument corresponent sobre cada color representatiu. També s’hi col·locaran els claves i les maraques allà on correspongui Aquest mateix esquema serveix de guia-partitura per fer que els nens simulin ser músics. Repartir als nens en tants grups com instruments, escoltar la música i simular tocar l’instrument cada vegada que aquest intervé. El mestre va guiant tot assenyalant a l’esquema. En ambdos casos podem fer notar el contrast de quan es passa de quatre a dos instruments. El mateix treball es pot fer amb moviment tot muntant jocs o petites coreografies. En aquest sentit la imatge que surt en el conte