POBLE DE VENT I FUSTA - Page 23

Fagot Flauta t. Flauta t. Flauta t. Clarinets Clarinets Clarinets Clarinets Fagot Fagot Fagot Fagot Fagot Fagot (En el cas de reproduir aquest darrer esquema a l’aula cal substituir les paraules per dibuixos esquemàtics dels instruments. El color diferent és pel fons, l’instrument pot ser en blanc i negra) Activitats: 1- Recitar textos amb el mateix ritme del fagot. Abans d’escoltar la música recitar textos amb el ritme de la melodia del fagot. Podeu utilitzar els que us proposem a continuació o altres que us inventeu i tinguin relació amb alguna cosa dels nens de la vostra aula. Textos: Mira_aquest dit, és molt petit per molt que_el tibi, sempre_és molt xic! Avui la Mar porta_un abric de color taronja, és molt bonic! Aina, Mercè, Pau i Bernat, mengen formatge i pa torrat. Imitar aquests o altres textos, tot gesticulant, amb entonacions diferents. Escoltar la música fins al segon 0:13, comprovar que segueix el mateix ritme del text. Parlar sobre l’instrument, el fagot. Relacionar-lo amb la cançó “Cargol treu banya”, interpretada per un fagot en el CD. Escoltar tota la de la dansa jamaicana i articular el text amb la boca sense fer so. A partir d’una certa edat es pot demanar als nens que inventin textos nous. 2- Escoltar la música i visualitzar l’estructura Set nens. Un per cada exposició del tema. Cada un aguanta un cartell amb els colors representatius dels instruments que intervenen en el seu torn. 1 2 3 4 5 6 7 D’entrada aquests 7 nens resten asseguts a terra. A mida que es va sentint la música, el docent els fa alçar ensenyant el cartell a la resta dels seus companys. Explicar de manera simple què representa cada tirallonga de cartells. Quan ja s’ha fet unes quantes vegades fixarse també en quins moments –nens- apareixen els claves i les maraques i en quins no. 22