POBLE DE VENT I FUSTA - Page 18

Reclams d’ocell De reclams d’ocell, n’hi ha una infinitat. Per a aquesta proposta, suggerim que es busquin els que sonen bufant. Ens donaran la possibilitat de disposar d’uns timbres suggeridors molt difícils de produir a partir d’altres estris o instruments. Siurells Un dels aspectes que més atrau dels siurells és la seva forma de petits personatges plens de totes les gràcies. Aquest aspecte els fa especialment atractius i estimula la imaginació de qui els observa o els toca. Càntirs d’aigua Es tracta d’un instrument popular que imita el so dels ocells sempre que a dins del càntir hi hagi aigua. Caps de la flauta de bec No cal dir que es pot utilitzar la flauta sencera, però, atès que els nens d’aquesta edat no sabran pas tapar els forats per produir uns sons concrets, el cap ens ofereix la possibilitat de variar les sonoritats tapant amb la mà la sortida de l’aire. Aquest aspecte es pot utilitzar per explicar als nens què fan els instrumentistes amb les sordines, alguns objectes o la pròpia mà en els instruments de metall. Flautes de Pan Aquest instrument exigeix una forma subtil d’introduir l’aire per aconseguir que soni. Practicant-ho com si fos un joc, obrim la porta a tota una altra gamma d’instruments — ampolles i tubs— que sonen a partir d’aquesta tècnica. 5.2. Propostes didàctiques per a cada una de les obres del CD A continuació es fa un comentari didàctic de cada una de les obres del CD amb el mateix ordre en que estan enregistrades. Per a cada obra es fa una petita introducció de l’obra i després una relació de diferents d’activitats. ♫ El ballet del rotlletó Comença amb un tempo lent i cerimoniós que ben aviat contrasta amb de ràpid que es manté fins al final. Quan cantem aquesta cançó distingim tres grans parts: A (“el ballet…”), B (“nou pometes…”) i C (“si mireu el vent…”). En l’audició aquestes es presenten amb la següent estructura: AABBCCBBCCA. Aquesta cançó està interpretada per tots els instruments, però en el següent quadre només us exposem els que fan la melodia. A A B B C C Flauta bec Flauta bec Oboè Oboè Oboè oboè B B C C A Final 17