POBLE DE VENT I FUSTA - Page 17

concretes per utilitzar aquests instruments tant en les interpretacions com en les creacions dels nens. S’utilitzaran els instruments de vent per fer introduccions i finals a les cançons que es cantin, per acompanyar textos –poesies, dites,..- etc.- De les audicions de les obres se n’extreuen formes de comportament de la música que ens serviran per donar pautes a les creacions musicals dels nens, per exemple: diàleg, superposició de dos plans sonors, etc. És important destacar que en tot exercici de creació serà necessari que el mestre condueixi la combinació tímbrica dels instruments escollits per facilitar que el resultat global no sigui una simple superposició sonora sinó que mostri diferents ambients, contrastos i sobretot convidi a la seva escolta. En aquestes edats és important que posem a l’abast dels nens instruments-objectes que els sigui fàcil fer-los sonar i puguin gaudir dels seu so quan interpretin música. A continuació us fem una relació d’instruments de vent més adients per a tenir a l’aula extreta del dossier “els colors del metall” elaborat per la Teresa Malagarriga: Sons corporals Comprenen des de bufar fins a xiular, passant per cantar, parlar o produir sons diversos i variats en timbres, articulació, ressonàncies, etc. No cal dir que la veu és un instrument prioritari que ha d’ocupar un lloc de preferència en les activitats de creació musical. Xiulets N’hi ha de molt variats: alguns permeten modificar el so segons la pressió de l’aire, d’altres no. Els timbres són rics en contrastos d’agut-greu, fort-fluix i ambient. Cal triar-los i tenir-los classificats en funció del timbre per poder-los utilitzar oportunament. Espanta-sogres És un instrument que els nens associen a moments de gresca i festa. Tot i això, el seu so pot donar color a algun moment concret en una creació musical. Tubs flexibles Són els tubs que s’utilitzen per encastar els fils elèctrics. Els que són millors per a aquesta edat són els més prims (7 mil·límetres d’obertura). La llargada més adequada és de 50 centímetres. Es poden tocar només bufant-los o afegint-hi una embocadura i un pavelló. Harmòniques Les harmòniques són instruments rics en possibilitats sonores. El seu so és sempre agradable i ric en harmònics. Trompetes de joguina (També es recomanen altres objectes que imitin la forma d’instruments existents.) Els instruments més simples d’aquest tipus, que són els que normalment estan més a l’abast, no acostumen a tenir gaire interès sonor ja que es pot variar molt poc el timbre. Tot i això, són instruments que poden ocupar un espai si es fan servir en moments adequats. 16