POBLE DE VENT I FUSTA - Page 16

resultant és més agut. Tot plegat ens il·lustra la diferència dels sons per la seva altura en un mateix instrument Quan els nens són molt petits, aquestes propostes només les realitza l’educacor. En casos de nens una mica més grans, una vegada s’ha mostrat es pot deixar material a l’abast dels nens perquè vagin jugant i provant de fer sons Reconeixement auditiu dels instruments El concert segueix sempre una mateixa lògica, un instrument interpreta una cançó infantil i després l’obra musical que la segueix comença amb aquest mateix instrument –així és com ho trobareu en el CD-. L’associació cançóinstrument serà una de les activitats que es potenciarà des de l’inici: cantar la cançó i escoltar com la interpreta l’instrument reforçant-ho amb imatges plàstiques que relacionin la cançó amb l’instrument. Es podem fer jocs de diferent nivell de dificultat, des d’escoltar per reconèixer el nom de la cançó i després dir el nom de l’instrument que l’ha interpretada amb el suport de la imatge que relaciona cançó-instrument, fins a escoltar l’inici d’una de les obres on se sent un instrument tot sol i associar-la a la cançó que és interpretada per aquell instrument. També podem plantejar altres exercicis de reconeixement servint-nos de les imatges com per exemple: recordar el nom de l’instrument en relació a la seva figura; assenyalar un/s instrument/s cada vegada que els sentim, sabent prèviament quins intervindran; configurar grups d’instruments entre els que haurem de reconèixer l’instrument protagonista, etc. Si bé totes les obres d’aquest concert estan interpretades pels instruments de vent de fusta, n’hi algunes que faciliten més que d’altres el treball d’identificació i reconeixement auditiu de cada instrument en particular. En les pàgines següents, quan es fan les propostes per a cada audició es destaquen els instruments que són més fàcils de reconèixer. A més, en el capítol següent es fa una relació de totes les obres del concert amb els instruments que les interpreten, destacant-ne amb negreta aquells que són més fàcils de copsar. A partir del quadre que recull aquesta informació podreu saber quines són les audicions que us aniran millor per apreciar cada instrument. Molt sovint els exercicis de reconeixement donen peu a parlar sobre les parts dels instruments, la manera de fer-lo sonar i de modificar el so. Es bo aprofitar aquestes ocasions per parlar-ne. Els instruments de vent a l’aula Dins el marc d’ambientació i descoberta dels instruments de vent que ha d’envoltar la preparació d’aquest concert hi ha un apartat relacionat amb la manipulació d’instruments, joguines o objectes que produeixen el so per la vibració de l’aire. Durant el període de preparació del concert serà necessari potenciar l’ús d