ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΡΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ο Η Τ ΟΣΟ Ε Θ Β Σ Δ ΜΟ Ι Χ Λ Ι Η Α Κ Ο Γ ΡΗΓ Τ Λ Ξ Τ Υ Ι Τ Ι Η ΗΗ Ο Ο Α ΣΟ Ι Υ Τ Υ Χ ΛΚ ΕΟ Σ Ο “ ΛΟ Κ Ι Α Α Σ ” Η ΙΣ Α Θ Λ ΣΑ Η εο ηί: έπη Ι ν υ μρ μ ν Π μ τ ο ί α υο Ώα : ρ: