Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 9

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

"Leiderschap is niet die ene hiërarchische leider. Wij zijn allemaal leiders en wij zijn in staat om onze hiërarchische leiders te beïnvloeden en te stimuleren om duurzamer te opereren."

Foto: eigen foto