Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 85

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

maar uit moeten. Het boek roept op om veel genuanceerder te werk te gaan en dat kan ik ook iedereen aanraden.

Het boek geeft vele voorbeelden die richting geven aan het eigen leiderschap en leiderschap binnen een diversiteit van organisaties, van politiek tot aan grote bedrijven of start-ups. Ik vind het een boek voor elke leider die kritisch is op zijn of haar eigen functioneren en succes.

Generatiedenken gemakzuchtig?

Met het laatste hoofdstuk over verandering fronste ik wél mijn wenkbrauwen omdat de auteurs korte metten maken met het generatiedenken waarbij met name genoemd wordt dat de nieuwe generatie millennials niet heel anders zou zijn dan de generaties ervoor, ook wederom gestaafd met wetenschappelijke invalshoeken. Natuurlijk blijft een individuele benadering als leider altijd belangrijk, maar vanuit het wetenschappelijk onderzoek en werk van C. Graves en C. Cowan en het daarop gebaseerde evolutionaire leiderschap wordt het volgens mij juist inzichtelijk dat er wel degelijk sprake is van voortschrijdende ontwikkeling van generaties, afhankelijk van de context en levensomstandig-heden van individuen. Daar had het boek wat mij betreft nog mee verdiept en aangevuld kunnen worden, hoewel het ook tegelijkertijd heel uitnodigend is om wetenschappelijk werk naast elkaar te leggen en te ontdekken vanuit welke invalshoeken ernaar gekeken wordt en nieuwe conclusies te trekken.

Conclusie

Op geheel eigen wijze hebben Stoker en Garretsen, die beiden bedreven auteurs

zijn en regelmatig publiceren in Trouw,

Het Financiële Dagblad, Me Judice en Dagblad van het Noorden, een boek tot stand gebracht dat ik met recht een handboek voor nieuwe leiders zou willen noemen. Ik ben blij dat er een boek ligt dat prachtige voorbeelden geeft en aanleidingen initieert om mooie dialoog aan te gaan met leiders over alle heilige huisjes op het gebied van leiderschap, want ook daar is dit boek zeker voor gemaakt. De lijstjes en tips voor goed leiderschap hoeven natuurlijk niet weg, maar het is goed een ontnuchterend boek te lezen dat je aanzet tot een kritisch (zelf)onderzoek over je huidige overtuigingen binnen de gangbare leiderschapsfenomenen.

Goede leiders zweven niet

De fundamenten van effectief leiderschap in organisaties en en de maatschappij

Uitgever: Business Contact

ISBN 9789047012047 | € 22,99