Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 83

5 suggesties voor heelwording in jezelf en anderen

Om door het woud van workshops, technieken en perspectieven het bos te blijven zien, som ik een aantal ‘remedies’ op waar ik zelf goede ervaringen mee heb in het proces naar heelwording in leiderschap:

1. Positieve mind-reset

Rintske Bosma leert je in een dag welke beperkende, onbewuste overtuiging in je dagelijks leven van invloed is op je verschillende leefgebieden als zelfbeeld, relaties, werk, financiën, gezondheid, gewicht en energie. Door affirmaties en visualisaties en een stappenplan voor 90 dagen, reset je vervolgens jouw beperkende mind.

2. Meditatie

We zorgen doorgaans goed voor ons uiterlijk, maar besteden verhoudingsgewijs weinig aandacht aan ons innerlijk. Meditatie is een eeuwenoude wijze tot transformatie en zelfrealisatie. Het laat oude ballast los maar bovenal zorgt het ervoor dat je wat meer ruimte krijgt tussen jou en de ander. Hierdoor ga je je vrijer voelen en kun je makkelijker van een afstandje kijken naar situaties die je voorheen als lastig ervoer. Het vergroot dan ook je besluitvaardigheid en het vergemakkelijktje keuzes. Je kunt meditatie vrijwel op elk niveau volgen, voor beginners tot gevorderden.

3. Emotional Freedom Techniques (EFT)

EFT is ontwikkeld door Gary Craig en krijgt steeds meer bekendheid in ons land.

Deze methode brengt de oosterse acupunctuur en de Westerse psychologie bij elkaar. Door zachtjes op negen verschillende meridiaanpunten op het lichaam te kloppen, zorg je ervoor dat de stressrespons binnen een paar minuten dooft. Dit zorgt ervoor dat het bloed weer naar de hersenen stroomt waardoor je weer helder en creatief kunt nadenken, het bloed weer naar de vitale organen stroomt, je spijsvertering weer op gang komt, het cortisol level weer afneemt, je immuunsysteem weer gaat werken en je weer de kans hebt om te genezen. Meer informatie

4. Spiritual Response Therapy (SRT)

Voor wie een laag dieper wil werken aan zichzelf en interesse heeft in hoe blokkades, oude overtuigingen of oude geloften en programmeringen uit vorige levens vandaag de dag in ons doorwerken, is SRT een van de meest krachtige methoden die ik zelf al lange tijd toepas op mezelf en anderen. De ontdekker ervan, Robert Detzler was hypnotherapeut en ontdekte dat wanneer mensen onder hypnose waren, hun trauma’s vaak terug te brengen waren naar ervaringen die helemaal niet in het huidige leven waren voorgevallen. Deze methode maakt wat onbewust is bewust op zielenniveau en bevrijd je van oude patronen. Meer informatie

5. Emergence Dialogue Process

Ben je iemand die al heel veel heeft gedaan aan zelfontwikkeling, dan kan ik je deze dialoog techniek aanraden die heelheid op het gebied van teams vanuit een totaal ander perspectief aanvliegt: niet langer vanuit het ik-gerichte maar vanuit een gezamenlijke ‘We-space’. Daar waar de nadruk in teamoverleg vaak ligt op het goedhouden, verbeteren of helen van de relatie tussen mensen of het versterken van de kracht van het individu, gaat dit proces als uitgangspunt over de collectieve intelligentie die er tussen mensen is en hoe je dit als leider kunt ondersteunen. Je bent niet langer zelf de leider die de groep aanstuurt, maar je faciliteert de groep zodat de collectieve wijsheid van nature naar boven komt. Meer informatie

Vrijer, opener en transparanter

Een stap zetten richting een transformatie in je leiderschap vraagt lef. Onthoud ook dat jij niet compleet als persoon hoeft te veranderen, kleine veranderingen kunnen een groot effect hebben. Neem je nummer 1 negatieve of belemmerende overtuiging onder de loep en ga je ermee aan de slag, dan ontdek je dat je gedurende het proces anders reageert: vrijer, opener en transparanter. De bereidheid tot transformatie en het overgeven aan transformatie is precies die factor X die een leider siert. Daarmee steek je anderen aan om het beste uit henzelf te halen.

Over de auteur:

Carla de Ruiter is hoofdredacteur en oprichter van Pioniers Magazine. Zij is directeur van de business school van Servant-Leadership Solutions en helpt organisaties en leiders bij nieuwe vormen van leiderschap. Zij is hoofddocent van de leergang Gender(r)evolutie, een opleiding die gelijkwaardigheid onder vrouwen en mannen beoogd in hun leiderschap door het bevrijden van persoonlijke en culturele conditioneringen. Carla maakt zich hard voor maatschappelijke innovatie door pioniers samen te brengen en hen te stimuleren om vooral boven het maaiveld uit te steken met hun idealen voor een wereld die werkt. Met haar unieke visie maakt zij pioniers bewust van een dieper, vrijer, persoonlijk- en collectief potentieel, waarmee zij meer impact krijgen met hun idealen voor een betere wereld.

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Foto: bigstockphoto: choat