Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 8

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Kopjes koffie

Sinds 2006 match ik mensen, waarvan de eerste vijf jaar in loondienst bij SharePeople vanuit een talentontwikkelingsprogramma. Dit bedrijf stuurde high potentials van de grotere bedrijven naar ontwikkelings-projecten in Kenia, Ethiopië of de Filippijnen. Deze mensen konden hun talent verder ontplooien, om later in Nederland bij hun organisatie in te zetten. Het ging om talentbehoud en om verdieping. De managers die in het buitenland aan duurzaamheid geroken hadden, belden me op en zeiden: “Dit smaakt naar meer, Annick! Ik wil een baan in de duurzame hoek, kun je me helpen, want jij zit in die duurzame scene? Je kent me, je hebt me aan het werk gezien.” Dat werden een ontelbare hoeveelheid kopjes koffie voor mij.

5 vraagstukken

SharePeople kwam in zwaar water en ik beviel van een tweeling. Toen was de beslissing snel gemaakt om follow-up te geven aan die groep mensen die terugkwamen naar Nederland. Sustainable Talent was geboren, waarbij ik mensen help bij vijf vraagstukken: Stap 1: Wat wil jij zelf in duurzaamheid? Geef daar invulling aan. Stap 2: Welke werkgevers zijn daar dan op dat gebied mee bezig? Verdiep je in de aanpak van deze verschillende werkgevers. Stap 3: Weet waar jij toegevoegde waarde te leveren hebt. Dat hangt af van de belangen van de verschillende werkgevers. Stap 4: Hoe weten ze dat jij er bent? Word zichtbaar. Bouw aan een netwerk. Stap 5: Word beter in je vak. Ga niet te snel weg bij je huidige werkgever. Want duurzaamheid is eigenlijk een innovatiestrategie. Het gaat om bruggenbouwers, die weten waar het nu staat en weten waar het naar toegaat en daar de brug tussen kunnen bouwen. Kom je ergens nieuw binnen bij een organisatie dan kun je niet goed die brug bouwen, want dan moet je ook weer leren hoe het daar is. Ik geloof in het bouwen van Talent Communities. Mijn missie is om deze talenten op de juiste plek te zetten en daarmee de transitie naar duurzaamheid te versnellen. Ik noem mijzelf een wereldverbeteraar en een idealistische ondernemer. Het belangrijkste is of je ertoe doet, dat je met de bedoeling bezig bent en kwaliteit.

Mijn droom

Mijn droom is dat een miljoen mensen werken aan duurzaamheid. Waar ik mee stoei is hoe je dat meet. Welke organisaties zijn in staat om dat te realiseren? Waar kan ik invloed uitoefenen? Op een duurzaam congres kreeg ik een belangrijk inzicht: leiderschap is niet die ene hiërarchische leider. Wij zijn allemaal leiders en wij zijn in staat om onze hiërarchische leiders te beïnvloeden en te stimuleren om duurzamer te opereren.

Ik kan het niet laten om bezig te zijn met verandering. Ik zoek het altijd en zie daar een urgentie bij. Soms word ik moe van mezelf, altijd iets nieuws zien en doen. Ik probeer nu een soort momentum te maken. Ik bouw iets nieuws en dan ga we het twaalf maanden consolideren. Daarna mag ik weer aan iets nieuws bouwen. Daarin vind ik rust en reflectie.

De essentie van verandering zit hem voor mij in dat we dat met elkaar doen. Je hebt super koplopers, die veranderen op basis van intuïtie. Dan heb je de early-adopters en de majority en de laggards. Ik vind het leuk om met name die eerste drie partijen met elkaar in verbinding te brengen. Ik ben zelf geen echte innovator pur sang. Ik weet wie de andere innovators zijn en ik ben de vertaler of verbinder. Ik help de innovatie te vertalen en heb lef. Daarbij heb ik wel zelf een innovatief businessmodel voor mijn eigen organisatie neergezet. Ik ga zo voor de missie, dat ik bereid ben om onzekerheden daarin te accepteren. Ik stel mezelf regelmatig de vraag wanneer verandering een succes voor me is. Ik vind op weggaan een succes. Het gaat mij niet om het halen van dat einddoel. De weg en actie vind ik belangrijker dan het doel. Ik hou van action learning: op weg gaan en dan onderweg bijsturen.