Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 70

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

reformatoren wilden niet alleen een transformatie van de kerk of een verandering van geloof: ze streefden naar een andere manier van denken. Mijn inzet is daarop gericht, op de verandering van denken. Het bewust worden van het voelen. Het contact maken met je eigen verlangens, wensen en ambities. Het aangaan van relaties op basis van affiniteit en gedeeld belang. Die verandering beklijft. Die zelfgekozen verandering (ik spreek liever over verbetering of vernieuwing) neemt niemand zichzelf meer af. Het is groeien naar een hoger niveau van inzicht. Wat dat betreft is veranderen een vreemd woord. Het zegt 2x wat het niet is. Het is nooit VER, maar altijd dichtbij. Het gaat nooit over ANDEREN, maar altijd over jezelf. Dichtbij jezelf blijven. Dat heeft impact. Dat beklijft.”

Hoe ga je om met de verandermoeheid die je zeker tegenkomt in de markt? Heb je een ’recept’ om daarin niet terecht te komen?

“Ik constateer dat in te veel organisaties bij de mensen de inspiratie ontbreekt. Of niet gevoed wordt. Dan lekt langzaam maar zeker de energie en het enthousiasme voor het werk of de organisatie weg. Het duurt even voor je dat merkt, maar langzaam maar zeker loop je of loopt het vast. Eerst vergaat je de lol. Dan kost het werk je energie. Onvermijdelijk blijven de resultaten achter. Om dan een verbeterproces of vernieuwingsproces te starten, vraagt eigenlijk te veel van mensen. Ze zijn immers al moe, futloos en te druk. Mijn recept is om deze neerwaartse spiraal met negatieve gevoelens (zie kader) te doorbreken door de basiselementen van creatie toe te voegen: ruimte, tijd, aandacht en energie. De waan van de dag te doorbreken door letterlijk het werk neer te leggen en er “even tussenuit” te gaan. Met elkaar. Een constructieve dialoog in een inspirerende omgeving. Reflecterend. Waarderend. Niet oordelend. Nooit op zoek gaan naar de schuldigen, maar altijd op zoek naar de oorzaken en de patronen die we als ongewenst ervaren. “Neem de tijd, dan gaat het sneller,” is mijn reactie als mensen zeggen dat ze daar geen tijd voor hebben. Door afstand te nemen, zie je het grotere geheel weer. In dat grotere geheel kun je je weer bewust worden van je unieke bijdrage daaraan. Ieder mens is uniek en onvervangbaar. Als we dat met elkaar mogen ervaren, dan verdwijnt ook de angst om overbodig en nutteloos te zijn. Dan ontstaat er weer ruimte voor ambitie. Voor teams en organisaties waarin wensen leidend zijn, waarin iedereen op de vraag: “Is alles naar wens?” volmondig JA zal zeggen.”

Meer informatie:

www.stratch.nl