Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 65

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Na een carrière in loondienst heb je op enig moment besloten zelfstandige te worden. Wil je ons meenemen in die overweging? Wat bracht je ertoe en wat gebeurde er in de markt niet waardoor jij dacht: “Dat ga ik zelf en anders doen?”

“In 1995 ontmoette ik Gary Hamel, de auteur van ‘Competing for the Future.’ In dat boek citeerde hij Lincoln: “The best way to predict the future is to create it.” Ik vroeg hem: “How do we create?” Hij was een paar seconden stil. Ik nam aan dat hij nadacht en hij zei toen: “start somewhere, make a first move, just do it.” Toen wist ik dat hij geen antwoord had. Want een heleboel mensen doen van alles, maar creëren ook naar hun eigen inschatting niets. Ze werken wel keihard, maar ze geloven niet werkelijk in de zaak. Vanaf dat moment ben ik op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag: “Hoe creëert een mens?”

Op een strategieconferentie voor de partners van KPMG waar ik toen werkte, interviewde ik Marinus Knoope. Hij beschreef de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid in 12 stappen. Intuïtief voelde ik dat dat klopte. Het klikte ook met hem persoonlijk. Het voelde als thuiskomen. Ik ben vanuit KPMG met Marinus gaan samenwerken en werd me bewust van mijn wens: mensen bewust maken van hun mogelijkheden zelf te scheppen. Ik besefte dat je ook aandacht, tijd, ruimte of succes niet krijgt, maar dat je dat zelf en samen kunt creëren. Toen het businessplan ‘Creatos’ werd afgewezen, was dat voor mij en vier anderen het teken om na 11 jaar werknemerschap te kiezen voor het ondernemerschap en hebben we in 1999 STRATCH opgericht.”

Was wat je ambitie toen en wat is ervan terechtgekomen?

“Het was onze ambitie om op een participatieve wijze strategie te ontwikkelen en veranderingen te realiseren (strategy & change). Mensen betrekken in het proces, in plaats van het elders bedachte (top-down) te implementeren. Er zijn globaal 2 soorten strategie: ‘meer van hetzelfde’ (met minder kosten en liefst meer omzet, dus meer winstmarge). Er zijn ook stretchingstrategieën: het met elkaar aangaan van de uitdaging om gedeelde ambities te realiseren, ook al lijken die wellicht onmogelijk. Zoals “Put a man on the moon” een mooi voorbeeld van een strategie is die aanzet om talloze onmogelijkheden te overwinnen. Zonder plan. Zonder de kennis en vaardigheden. Zonder ervaring. Alleen maar gedreven door ambitie en de wil om te leren.

Dergelijke strategieën doen een beroep op ieders inzet en talent, op ieders creativiteit. Dat overstijgt de taak of rol van iemand. Iedereen is nodig. Iedereen doet mee. Voor zover de ambitie wordt gedeeld dan. Dat is wat mij betreft dan ook de eerste sleutel tot succes in verandering: draagvlak voor de strategische doelen. Tot op de dag van vandaag werken we vanuit dat principe: wat we samen bedenken gaan we samen doen.”