Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 64

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Het thema van dit themannummer is Verandering & Transformatie en het interview met jou past in de reeks ‘eigenwijze portretten’. Dat zegt dus iets over jou. In hoeverre is het thema van dit nummer te verbinden met jou als ‘eigenwijs portret’?

“Dat eigenwijze heeft vast te maken met mijn Friese komaf. Niet dat ik mezelf als ‘koppig’ of ‘stug’ zou willen typeren. Wel zie ik mezelf als iemand die ‘zoekend en lerend’ bezig is zijn eigen weg te gaan. Met vallen en ook weer opstaan. De leidraad in die zoektocht vormt daarbij mijn eigen verlangen, dat zich vooral in beelden aan mij openbaart. Ik geloof dat voor iedereen geldt: “wensen leiden mensen.”

Ik werd mij als verandermanager bewust van mijn vermogen om te dagdromen. Juist als ik in complexe verandertrajecten met grote verantwoordelijkheden veel moest ‘doen’. Ik vroeg me op enig moment af waar ik mee bezig was. Met volle actielijsten staarde ik maar uit het raam de natuur in. Totdat ik mij realiseerde dat dat de essentie van mijn werk is: het verbeelden van de gewenste toekomst. Er is geen aannemer die aan het werk gaat zonder dat eerst een architect het te realiseren bouwwerk heeft ontworpen. In die zin verricht ik net als mijn vader vooral ‘architectonische arbeid.’ Ik laat eerst in veranderingen en transformatie-processen de verbeelding aan de macht.”

Vertel eens iets over je achtergrond?

“Mijn moeder vertelde dat toen haar moeder (mijn Beppe) voor het eerst in de wieg keek waarin ik lag, zei: “Dat wordt een dominee.” Ze had daarmee een vooruitziende blik (of ze heeft me toen betoverd). In ieder geval ben ik gefascineerd door het mystieke, het transcendente. Niet esoterisch, meer filosofisch, maar vooral persoonlijk. Ik ben nieuwsgierig en ook benieuwd naar wat er buiten de zichtbare werkelijkheid te ervaren is.

Ik kom uit een doopsgezinde familie waarin vooral het “werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid” de leidraad is. Toen ik werd opgeroepen voor militaire dienst (ik ben van 1965 dus dat moest toen nog) wist ik: dat is niets voor mij. Ik heb geen vijanden en wil niet zinloos vechtend ten onder gaan. Ik werd erkend als gewetensbezwaarde en heb mijn vervangende dienstplicht bij de kerkelijke omroep IKON verricht. In plaats van theologie heb ik economie gestudeerd. Ik werkte liever in en met de grote wereld, dan in een kleine kerk. Het raakvlak tussen die twee disciplines boeit me nog. Mijn thema: waardecreatie in het licht van het hogere doel, het algemeen belang. Het maximaliseren van winst alleen heb ik nooit als zinvol ervaren, ook niet voor mezelf.”

"Mijn moeder vertelde dat toen haar moeder voor het eerst in de wieg keek waarin ik lag, zei: “Dat wordt een dominee.”