Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 54

Onze enige heilzame weg door de chaos is ervoor te zorgen dat iedereen op de donut kan leven. Enerzijds door voor iedereen de toegang tot de donut mogelijk te maken, anderzijds door het plafond van onze levenscondities op aarde te bewaken. Aan alle actoren: bedrijven, regeringen, individuele huishoudens en gemeenschappen, moet de vraag gesteld worden: wat kun jij doen om deze missie te realiseren?

De sleutelvraag is natuurlijk hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Ook al is er bijvoorbeeld wereldwijd een vrij grote consensus over het belang van de Millenniumdoelen en het Klimaatakkoord, dat betekent nog niet dat alles in het werk gesteld wordt om die doelen te bereiken. Integendeel. Angst, machtspolitiek, nationale belangen, eigenbelang, hebzucht, onwetendheid, zovele ondeugden die ons van ons overlevings-pad afhouden.

IKJE (NRC Next 27/8/18): Bij de bakker word ik geholpen door een prachtig opgemaakt meisje. Ik vraag of ze mijn brood in een papieren zak wil doen. “Nee, papieren zakken hebben we niet. Waarom wilt u geen plastic?” Ik vertel iets over de enorme berg plastic die we met elkaar produceren en hoe schadelijk dat is voor het milieu. “Wel goed van u”, zegt ze. Aangemoedigd door haar opmerking vraag ik of ze gehoord heeft van de plasticsoep in de oceaan, dat de vissen plastic eten en dat het zo in ons voedsel komt. Zuchtend antwoordt ze: ”Nee, maar dat is mijn wereldje niet.”

7 nieuwe manieren van denken

Kate geeft in haar boek zeven manieren aan om anders te denken. Om van de door ongefundeerde grafieken doordrenkte denkbeelden te komen tot een frisse blik op wat er nodig is in onze 21e eeuw. Hieronder geef ik kort deze nieuw manieren van denken aan zodat je een idee hebt waar het over gaat:

1. Verander het doel: van de nauwe gerichtheid op het BBP naar de brede donut.;

2. Kijk naar het hele plaatje (de ingebedde economie) en stop met redeneren binnen het gesloten kringloopmodel;

3. Zie dat de mens niet een geïsoleerde ‘rationele economische man’ is, maar dat we sociale wezens zijn die flexibele netwerken en gemeenschappen vormen en op uiteenlopende manieren in onze menselijke behoeften kunnen voorzien;

4. Stop met lineair en mechanistisch denken en zie dat de dynamische complexiteit van de wereld vraagt om hele andere instrumenten en systeemdenken;

5. Het geloof dat een groeiende economie alles zal rechtzetten, is nergens op gebaseerd en nooit bewezen. Daarom is het belangrijk om onze economie vanaf het begin zo te ontwerpen dat inkomens en bezit evenredig verdeeld zijn;

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL