Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 49

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

buurtleven telden niet mee. De effecten van de economie op bijvoorbeeld onze leef- omgeving werden beschouwd als ‘externe zaken’ die buiten het model gehouden werden. Het was een gemakkelijk rekenmodel, maar het heeft weinig te maken met de realiteit van de echte wereld, die een open en beweeglijk systeem is.

Bruto Binnenlands Product

Binnen de grenzen van dit beperkte economische kringloopmodel had Simon Kuznets al voor de oorlog het Bruto Binnenlands Product bedacht als mooie maatstaf voor de ontwikkeling van de economie en de samenleving. Het BBP wordt gedefinieerd als de totale waarde van de geproduceerde goederen en diensten, minus de kosten van grondstoffen en arbeid. Sindsdien wordt deze maatstaf overal ter wereld, ook bijvoorbeeld door het IMF, gebruikt. Het gaat hierbij alleen over geldstromen en verhoging van productiviteit binnen het model. Het gaat niet over de kwaliteit van collectieve diensten, het gaat niet over duurzaamheid van energie, grondstoffen en productiemethoden, het gaat niet over de kosten van afvalverwerking, het gaat niet over CO2, niet over biodiversiteit, niet over democratie, niet over een redelijke spreiding van inkomen en bezit. Het laat alleen zien hoeveel geld er verdiend is en het geloof is: hoe meer geld we verdienen, hoe beter.

Bron afbeelding