Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 4

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Het (nog) niet weten is een teken van kracht en verandering

Foto: Suzanne Beunk