Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 33

“Een wholefoods-plantaardig dieet, is bewezen, het meest krachtig en effectief voor gewichtsverlies en bij het voorkomen dan wel behandelen (of omkeren) van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.”

flauwekul onderzoek weg, want echt álles wat we moeten weten over voeding en obesitas, diabetes 2 en hart-en vaatziekten ís er al. Men wil ons altijd maar graag laten geloven dat er meer onderzocht moet worden.

Dat die kennis niet bekend is komt ook doordat bepaalde beroepsgroepen, medisch specialisten, wars zijn van evidence-based onderzoek als het om voeding gaat. Dit komt eigenlijk uitsluitend door gebrek aan kennis. Dit zou op zich niet erg zijn, ware het niet dat ze vaak de bescheidenheid niet hebben om hun kennis lacune toe te geven, of om eerlijk toe te geven dat hun behandelmethodes doorgaans helemaal niet altijd evidence-based zijn of slechts een hele lage wetenschappelijke indicering hebben. Dit is bijvoorbeeld nadrukkelijk het geval in de relatief jonge revalidatiegeneeskunde.

De revalidatiearts met wie ik mijn laatste boek schreef, heeft me dat allemaal geleerd, die heeft me echt lesgegeven in beoordelen of en in hoeverre iets gedegen wetenschappelijk is onderbouwd. Hij heeft me laten zien, aan de hand van de behandelprotocollen in de revalidatie, dat de behandelingen in feite

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Foto: Nico Kroon