Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 32

Ik ben nu nog voor korte tijd de voedingsexpert van het centrum, om de eenvoudige reden dat er in Nederland weinig diëtisten zijn die volgens de actuele internationale wetenschappelijke aanbevelingen werken, en echt thuis zijn in de wholefoods-plant based leefstijl (voedingsgeneeskunde). Daar zijn in ons land geen opleidingen voor.

We hebben nu wel een geweldig iemand op het oog, die naar alle waarschijnlijkheid in ons centrum in Heerenveen het van mij overneemt in het voorjaar van 2019. Daarna blijf ik alleen nog de “zwaardere gevallen” doen, zoals mensen met een rolstoel gebonden bestaan met ernstig overgewicht (of ondergewicht) en andere secundaire complicaties en ben ik ambassadeur van AM Lifestyle Medicine Center.

In oktober dit jaar en februari en maart volgend jaar geef ik bijvoorbeeld les in de VS, in New Mexico, Indianapolis en daarna in Fort Lauderdale. Mijn werk bestaat dus voornamelijk uit schrijven en internationaal, lezingen en lesgeven. Mijn leven heeft echt een volledig andere wending gekregen. Eigenlijk puur vanuit mijn diepe behoefte tot zelfvernieuwing. Ik had kunnen blijven doen wat ik deed, mijn 23ste boek over zelfontwikkeling en zingeving kunnen schrijven. Maar dat voelde als een gelopen weg. Dat was klaar.

Je beveelt een overwegend plantaardig Sit Smart Dieet aan tegen o.a. overgewicht en Diabetes type 2. Hoe kan het dat de kennis die jullie delen, nog niet bekend is onder artsen en diëtisten?

Ja, dit doen wij omdat een wholefoods-plantaardig dieet, bewezen, het meest krachtig en effectief is voor gewichtsverlies en bij het voorkomen dan wel behandelen (of omkeren) van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Bij een heel klein groepje, zijn deze feiten wel bekend. Maar de opleiding voor diëtisten in Nederland is gebaseerd op de richtlijnen van de Gezondheidsraad, terwijl deze niet bedoeld en geschikt zijn voor de behándeling (of het omkeren van) van obesitas en chronische ziekten zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

Bovendien is de opleiding voor diëtisten sterk gestuurd door de industrie – ondanks dat men natuurlijk graag zegt dat dit niet zo is. Nederland bestaat bij de export van vlees en zuivel, dus er is heel veel vooroordeel in het onderzoek en de berichtgeving over voeding. Professoren die beter weten, kletsen toch vaak maar wat met de industrie mee door te zeggen: ach af en toe zuivel of vlees kan best. Om maar niemand tegen de schenen te schoppen. Terwijl dit totaal niet wetenschappelijk te verantwoorden is.

Daarnaast is er ook een categorie die maar onderzoek wil blijven doen, aanspraak wil blijven maken op de subsidies, terwijl heel veel wetenschappelijke data alláng beschikbaar zijn door gedegen en vaak decennialang onderzoek uit andere landen, kijk maar eens naar het gedegen instituut ACLM (American College of Lifestyle Medicine) in de VS. Het gaat er nu vooral om iets te gaan dóen met al die kennis. Maar als mensen hier dat zouden erkennen/bekennen, valt voor de meeste van hen vaak een jaarinkomen aan gesubsidieerd

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL