Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 28

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Wat maakt jullie centrum uniek?

We zijn uniek omdat wij de internationaal opgestelde evidence-based leefstijl interventie behandelrichtlijnen hanteren, met als speerpunten:

1.Een optimaal plant-based voedingspatroon;

2.Beweging en minder zitten (sedentair gedrag);

3.Stress management;

4.Slaapverbetering;

5.Stoppen met roken/matigen alcoholgebruik;

6.Interpersoonlijke relaties.

Dat zijn onze 6 pijlers van een gezonde leefstijl.

Voeding is een van de belangrijkste onderdelen van onze leefstijlinterventie. Alle voeding- en dieetvoorschriften moeten zijn gebaseerd op nutrition assessements en evidence-based voedingsonderzoek.

Het is heel erg belangrijk om te vermelden, dat de richtlijnen gezonde voeding van de Gezondheidsraad niet één op één te gebruiken zijn voor de behandeling van chronische aandoeningen. De Gezondheidsraad heeft hierover zelf het volgende gepubliceerd in Hoofdstuk 1.3 Doel, domein en doorwerking:

In tegenstelling tot het advies van 2006 zijn in de huidige richtlijnen geen specifieke aanbevelingen opgenomen voor overgewicht of een ongewenste gewichtstoename en voor lichamelijke activiteit. In 2003 heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over overgewicht en obesitas. Indien gewenst, zou de raad op enig moment dit advies kunnen herzien.

Het zijn ALGEMENE voedingsrichtlijnen, bedoeld voor preventie van chronische ziekten – niet voor de behandeling ervan.

De Gezondheidsraad stelt dat patiëntengroepen baat kunnen hebben bij de richtlijnen, al kunnen zij daarnaast nog ziekte-specifieke aanvullingen nodig hebben. Die komen echter niet aanbod in de richtlijnen van de Gezondheidsraad, alsmede vallen ook zwangere vrouwen, pasgeborenen en kinderen tot twee jaar buiten de reikwijdte van dit advies van de Gezondheidsraad.

-In tegenstelling tot het advies van 2006 zijn in de huidige richtlijnen geen specifieke aanbevelingen opgenomen voor overgewicht of een ongewenste gewichtstoename en voor lichamelijke activiteit. In 2003 heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over overgewicht en obesitas. Indien gewenst, zou de raad op enig moment dit advies kunnen herzien.

-Het zijn ALGEMENE voedingsrichtlijnen, bedoeld voor preventie van chronische ziekten – niet voor de behandeling ervan.

-De Gezondheidsraad stelt dat patiëntengroepen baat kunnen hebben bij de richtlijnen, al kunnen zij daarnaast nog ziekte-specifieke aanvullingen nodig hebben. Die komen echter niet aanbod in de richtlijnen van de Gezondheidsraad, alsmede vallen ook zwangere vrouwen, pasgeborenen en kinderen tot twee jaar buiten de reikwijdte van dit advies van de Gezondheidsraad.