Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 27

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

“Mijn leven heeft echt een volledig andere wending gekregen. Eigenlijk puur vanuit mijn diepe behoefte tot zelfvernieuwing.”

Foto: Nico Kroon