Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 21

Hoe ervaar jij het zelf om een vrouw en hoogleraar te zijn?

In mijn vakgroep hebben we 6 hoogleraren en daarvan zijn er 2 vrouw, dus dat is een redelijk percentage. Ik zit bij de vakgroep Human Resource Management en Organisational behavior. Dat gaat over mensen en gedrag en dat is wel een beetje de ‘zachte’ kant van de bedrijfskunde, daar werken over het algemeen meer vrouwen. Als je eenmaal hoogleraar bent, ben je dat voor het leven. Dat is anders bij een managementpositie.

Dus doorstroming van hoogleraren

werkt anders en gaat nog langzamer

dan bij managementposities in

bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Als we

wachten tot het ‘natuurlijk’ doorstroomt

kan het niet harder gaan, dus daarom

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Foto: Freek v/d Berg

"In de collegebanken zag ik mannen en vrouwen en dat hadden we toch maar mooi gewoon bereikt.

We zijn er wel, dacht ik naïef."