Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 17

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Mijn grootste bezwaar is dat zelfsturing soms wordt gepresenteerd als panacee voor alles, gecombineerd met een soort absolute stelling dat management of leiderschap fout zijn. Dat klopt niet. Die neiging zit er in veel stromingen wél in. Je moet het kind niet met het badwater weggooien. Er zijn goede redenen om bepaalde elementen van leiderschap in organisaties te behouden. Het moet geen doel op zich zijn om leiders te verwijderen uit de organisatie. Ze zijn niet alleen een instrument om de coördinatie te doen, maar juist ook om mensen te ondersteunen en zich verder te laten ontwikkelen. Als je de leiders eruit haalt, krijg je bovendien vaak een informele hiërarchie die je helemaal niet wilt. Een van de conclusies van mijn eigen promotieonderzoek was dat je moet kijken naar de individuen binnen een team en wat hun behoeften zijn en hoe je dat als leider kunt faciliteren. Juist voor een aantal zaken heb je een leidinggevende nodig.

Nu schiet het door doordat er een paar mensen zijn die zeggen dat

management ‘overall’ flauwekul

is. Jos de Blok van Buurtzorg

is daar een goed

voorbeeld

van.

Foto: Freek v/d Berg

"Nu schiet het door doordat er een paar mensen zijn die zeggen dat management ‘overall’ flauwekul is."