Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 14

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Waarom wilden jullie dit boek schrijven?

We vinden het allebei leuk om te schrijven en om ons in het publieke debat te mengen. We schrijven regelmatig voor dagbladen en op www.mejudice.nl en we wilden met name onze visie op leiderschap weergeven. Wat weten we er eigenlijk van en wat zijn de feiten die we zelf ook onderzocht hebben? In plaats van een boek te schrijven over ‘hoe word je een goede leider in 10 stappen,’ leek het ons een unieke gelegenheid, nu ons expertisecentrum op het gebied van leiderschap ‘Center of Expertise In the LEAD ook drie jaar bestaat , ons werk en onze visie eens te bundelen. We hebben inmiddels zelf veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en die papers komen bijna nooit in de publiciteit, maar bevatten een schat aan nieuwe inzichten.

Waarom heet het boek ‘Goede leiders zweven niet”?

Daar zijn twee redenen voor. Zweverige concepten over leiderschap zijn helaas vaak opvallend populair, terwijl ze meestal onbewezen zijn. Wij willen met ons boek de lezer helpen om voorbij de gemakzuchtige zweverij te kijken en om met beide voeten op de grond de zin van de onzin over leiderschap te kunnen scheiden. Daarnaast hebben we voor deze titel gekozen, omdat leiders niet los gezien kunnen worden van hun omgeving. Het allerbelangrijkste onderzoeksresultaat over leiderschap is namelijk dat de ‘beste’ leider niet bestaat. Effectief leiderschap wordt voor een groot deel bepaald door de tijd en omstandigheden waarin de leider en zijn of haar volgers verkeren. Het onderzoek waarop ons boek is gebaseerd laat zien hoe effectief leiderschap en de context samenhangen.

Jullie hebben samen het Expertisecentrum In the LEAD opgericht, vertel er eens iets over?

Harry Garretsen is econoom en ik ben zelf psycholoog. We zijn het expertisecentrum begonnen vanuit het idee dat de wereld van de economie en de psychologie juist op het thema ‘leiderschap’ dichter bij elkaar kunnen en moeten komen. Het is niet gebruikelijk dat disciplines samengaan trouwens, normaal gesproken heb je een faculteit economie en een andere faculteit psychologie en vind iedereen wel dat verschillende disciplines moeten kunnen samenwerken. Uiteindelijk is de wetenschappelijke wereld daar wel steeds meer klaar voor, maar gebeurt daadwerkelijke samenwerking tussen disciplines nog niet vaak. Ik vond na vele jaren op het gebied van leiderschapsonderzoek dat er nieuwe wegen verkend moesten worden, en wilde dus graag mijn horizon verbreden. Harry en ik begonnen 3 jaar terug met ons expertisecentrum, juist om interdisciplinair samenwerken te bevorderen. De timing is goed, omdat economen steeds meer geïnteresseerd zijn geraakt in menselijk gedrag. Dat was 10 jaar geleden veel minder het geval. De inhoudelijke vragen zijn op elkaar gaan lijken. Harry en ik hebben beiden ook ervaring in de praktijk, en we zijn gedreven om wat we onderzoeken ook in de maatschappij te laten ‘landen’. Het was echt pionieren omdat we wat heilige huisjes omver moesten halen. Als voorbeeld: wetenschappelijke toptijdschriften voor onze publicaties zijn bijna allemaal monodisciplinair georganiseerd. Iedereen heeft de mond vol van het belang van multidisciplinair onderzoek, maar de tijdschriften waarin we ons werk publiceren zijn nog steeds vaak disciplinegebonden. Uiteraard willen wij ons onderzoek ook wetenschappelijk met onze collega’s delen. Omdat wij het anders deden, kregen we van sommige tijdschriften weerstand als we een artikel ter beoordeling opstuurden. “Zo doen wij het nooit,” kregen we dan vaak te horen. We zijn nu 3 jaar verder en gelukkig lukt het inmiddels wel om ons onderzoek in goede tijdschriften te publiceren, en plukken we er ook de vruchten van.