Pioniers Magazine okt/ nov/ dec 2018 | Verandering en Transformatie - Page 10

die eerste drie partijen met elkaar te verbinden. Ik ben zelf geen echte innovator pur sang. Ik weet wie de andere innovators zijn en ik ben de vertaler of verbinder. Ik help de innovatie te vertalen en heb lef. Daarbij heb ik wel zelf een innovatief businessmodel voor mijn eigen organisatie neergezet. Ik ga zo voor de missie, dat ik bereid ben om onzekerheden daarin te accepteren. Ik stel mezelf regelmatig de vraag wanneer verandering een succes voor me is. Ik vind op weg gaan een succes. Het gaat mij niet om het halen van dat einddoel. De weg en actie vind ik belangrijker dan het doel. Ik hou van action learning: op weg gaan en dan onderweg bijsturen.

Het gaat om het goed kunnen verstaan

Zoals ik al zei is verbinding mijn ding. Het is voor mij iets dat al heel vroeg zichtbaar was. Ik heb in Frankrijk gewoond en mijn moedertaal was Frans. Mijn ouders waren Nederlands en

’s avonds bij het diner moest er Nederlands geoefend worden met ons gezin. Ik kan me die omslag om Nederlands te leren nog goed herinneren. Daardoor heb ik heel lang tolk willen worden. Het grappige is dat ik met het werk dat ik doe ook tolk ben geworden: ik kan de vertaling maken tussen wat top-experts zeggen en het filteren voor de mensen die het gaan realiseren. Het gaat om het goed kunnen verstaan. Daar zit mijn talent. Toen het kwartje viel dat ik goed ben in netwerken voor anderen, kon ik Sustainable Talent oprichten. Nu heb ik mijn droombaan mét droomklanten geregeld, doordat ik die vertaling kan brengen.

Duurzame impact

Wat ik het liefst wil bereiken is dat iedereen die wil, werkt aan een duurzame impact. Dat kan breed zijn: slaafvrije chocola, klimaat, energie etc. Laat dit het nieuwe normaal worden. Wat draagt het bij aan de wereld? Waar mag ik mee aan helpen bouwen? Ik ga hier oud mee worden, hier is nog heel veel werk te doen. Dit is mijn ambitie. Het is een weg en ik heb compassie met dat het tijd kost tussen dingen weten en dingen realiseren. Ik ben een pionier, misschien niet in visie maar wel in doen.”

Meer informatie:

www.sustainabletalent.nl

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Desirée Paalvast is auteur en redacteur voor Pioniers Magazine. Zij is eigenaar van The Leader Inside , het Executive Search Bureau gespecialiseerd in Servant-Leadership. Zij gelooft in de kracht van Servant-Leadership als aanjager van verandering en borger van duurzaam resultaat. Wat haar beweegt is oprechte interesse in mensen. Haar streven is een mooie, betere en bewuste samenleving.