Pioniers Magazine april/ mei/ juni 2017 Thema: Geld en waarde(n) - Page 22

Van geloof (in geld) naar innerlijk weten

In gesprek met Ivo Valkenburg

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Ivo Valkenburg staat voor het mogelijk maken van een economie van welzijn en geluk. Hij schreef zijn boeken ‘Spirit in Finance’ en ‘Louter Leven’, waarin hij uiteenzet hoe deze wereld eruit zou kunnen zien.

Hij is al dertig jaar actief in het bedrijfsleven waarbij hij organisaties leert om vanuit een bewustzijn te werken dat onze menselijkheid benadrukt.

Ivo is daarnaast een veelgevraagd internationaal spreker over liefde in de economie. Ik ga met hem in gesprek over geld en ‘Spirit’ en zijn kijk op de maatschappij van de toekomst, die volgens hem allang is begonnen.