PIERROT A LA LLUNA - Page 9

10. Escoltar i identificar els instruments. 11. Valorar l’escenografia i el treball escènic. Interpretar i crear 12. Experimentar les possibilitats de la veu. 13. Experimentar les possibilitats de les TAC (tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement) en el procés creador. 14. Utilitzar la comunicació àudio visual i les TAC per a la recerca d’informació. 15. Respectar el fet artístic propi i dels altres. 16. Afavorir l’intercanvi d’experiències en el procés creatiu. 17. Afavorir un espai d’expressió sobre les emocions i sensacions que es despertin a partir de l’experiència del concert i de l’audició de les músiques en directe. 18. Crear situacions de creació plàstica relacionades amb la música. 18. Conèixer i experimentar les diverses possibilitats sonores dels instruments 3.2 Continguts Explorar i percebre ● El concert en directe: espais, estructura, música, públic, programa de mà. ● Formes i estructures musicals. ● La música contemporània : compositors i obres. ● Instruments i sonoritats ● La veu recitada i la veu parlada: sprechgesang. ● Formes de produir el so en els instruments ● Els programes d’informàtica musical ● Conscienciació de les sensacions que es desvetllen amb el concert. ● Escolta de música de diferents estils i èpoques. ● Escolta, observació i identificació dels diferents instruments. ● Apreciació i anàlisi de la capacitat expressiva de la música d’aquesta època. ● Valoració del silenci per una bona audició musical. ● Respecte pel concert, els ͕