PIERROT A LA LLUNA - Page 8

Aportació a la resta de competències bàsiques Competència comunicativa, lingüística i audiovisual La música com a llenguatge de comunicació de la diversitat i com a mitjà d’expressió d’idees i de sentiments. Aquests aspectes es perceben molt clarament al repertori i la presentació d’aquest concert. Tractament de la informació i la competència digital Internet proporciona un ventall d’informació molt ampli, es poden cercar compositors i obres, des de l’escola i també des de casa, tasca en la qual poden participar les famílies. La utilització progressiva de l’ampli programari musical dotarà l’alumnat d’eines que facilitaran l’expressió i la creativitat. La possibilitat de compartir els resultats dels aprenentatges i de les descobertes a l’escola i amb les famílies es multiplica. Competència d’aprendre a aprendre L’alumnat a partir del que ha viscut en el concert i tot el que l’envolta pot continuar aprenent i escoltant de manera autònoma. Així com compartir el que aprèn amb la resta de persones que l’envolten. Competència d’autonomia i iniciativa personal L’alumnat triarà de l’ampli ventall de la proposta musical aquells aspectes que li interessin més i decidirà amb qui compartir-los. La proposta a l’entorn del concert dels recursos TAC que són tan immediats per al nostre alumnat afavoreix l'autonomia i la iniciativa personal; i la capacitat de desenvolupar i avaluar projectes individuals o col·lectius. Sense necessitat d’esperar al domini d’altres eines bàsiques com el llenguatge musical o la tècnica instrumental. Competència social i ciutadana Els nens i les nenes treballaran conjuntament en equip i amb el grup classe, amb respecte i entesa entre tots, i adonant-se de la varietat de la música del segle XX. Aprendre a conviure implica tenir en compte l'enriquiment que proporciona el diàleg musical intergeneracional i valorar les aportacions, manifestacions i produccions culturals en la seva diversitat i pluralitat de gènere, temps i espai, com a part del patrimoni cultural de la humanitat. 3.1 Objectius Explorar i percebre 1. Gaudir de les sensacions que ens produeix la música. 2. Compartir les sensacions que ens produeix la música en directe. 3. Entrar en contacte amb la música culta contemporània i mostrar curiositat per les obres i els compositors. 4. Experimentar i indagar en les possibilitats expressives de la música escoltada. 5. Apreciar que l’art és una manera de donar forma a les emocions i les idees. 6. Conèixer les possibilitats expressives de la veu. 7. Respectar i comprendre les manifestacions artístiques encara que quedin lluny del nostre entorn habitual. 8. Conèixer la dinàmica d’un concert i les actituds que són necessàries per poder gaudir-ne i respectar als altres ( públic i músics). 9. Reconèixer les audicions treballades a l’escola. 8