PIERROT A LA LLUNA - Page 52

L’expresionisme: http://www.xtec.es/~sargemi/moviment/expressi.htm Un treball de recerca molt interessant sobre la relació entre la música i les matemàtiques: http://www.xtec.net/ies-antoni-pous/departaments/matematiques/matematiques4.htm També trobareu molts videos, arxius midi, interessants sobre les obres i els compositors al Youtube, Emule, i similars. BIBLIOGRAFIA - J. TORRES, A. GALLEGO, L. ALVAREZ Música y sociedad Editorial Real Musical - Dossiers del Servei Educatiu de l’Auditori, com “So de corda”, “Percussions”, “Metàl·lics”, “El poble de vent i de fusta”, etc. - CELDONI FONOLL Veus d’ocell Ed. Lynx Edicions - DOUGLAS HOFSTADTER Godel, Escher, Bach Tusquets Editores - ARNOLD SCHÖNBERG Tractat d’harmonia Editorial Real Musical - DIVERSOS AUTORS Competencias en educación musical Revista Eufonia num. 41 Ed. Graó DISCOGRAFIA I VIDEOGRAFIA (Enregistraments en CD i DVD) - Tchaikovsky, LADY IN THE DARK (K.Weill) CD [6 números] Danny Kaye Director: Maurice Abravanel SONY CLASSICAL MHK62869 / 64' - Alabama song, MAHAGONNY (K.Weill) DVD Festival de Salzburg 1998 Director: Dennis Russell Davies ART HAUS MUSIK 52