PIERROT A LA LLUNA - Page 36

Des de fa més de 18 anys es dedica al món de la pedagogia, destacant la seva tasca en el Conservatori Superior de Música del Liceu i en l’Escolania de Montserrat. El cant coral infantil ha estat un dels àmbits que més ha aprofundit i desenvolupat. Ha estat durant més de 15 anys la directora del Cor infantil de l’Orfeó Català. Ha impartit cursos de didàctica i direcció a diversos païso