PIERROT A LA LLUNA - Page 26

♫ La lluna, la pruna (Agustí Charles) - Pel que fa a la peça de l’Agustí Charles ha de ser una sorpresa del concert que ens farà participar a tots. - Podem parlar-los de l’autor, fer l’audició d’alguna de les seves peces. - Visitar la pàgina web de l’Agustí Charles ens donarà una idea de proximitat i ens ajudarà a descobrir-lo. 6. Vocabulari i glossari Podeu ampliar tots els conceptes amb la bibliografia i els enllaços a pàgines web que trobareu al final del dossier. ⇨ Bandoneó: Aeròfon de manxa, parent de l’acordió, de forma rectangular i secció quadrada. Té un timbre particular. És molt popular a l’Argentina per la seva vinculació amb el tango. ⇨ Con moto: Expressió, normalment associada a indicacions de tempo (allegro con moto, andante con moto, etc.) que prescriu un caràcter més mogut (literalment vol dir 'amb moviment') afegit al tempo indicat. (extret de la GEM) ⇨ Expressionisme El terme "expressionisme" es pot utilitzar en dos sentits: - Per referir-se a la tendència d’alguns artistes, en qualsevol període de la història, a distorsionar i exagerar deliberadament les formes per tal de posar èmfasi en els continguts. - Per referir-se al moviment artístic sorgit a Alemanya a principis del segle XX al mateix temps que el fauvisme francès. S’entén com una accentuació o deformació de la realitat per a aconseguir expressar l’interior de l’ésser humà, i es va manifestar com una reacció parcial a l’impressionisme. L'important és transmetre el sentiment i la subjectivitat. Potencien l'impacte emocional a l'espectador a través del color, les formes retorçades i la composició agressiva. ⇨ Loop, obstinat o riff? Els tres termes expressen la repetició d'un fragment musical. Loop s'utiliza en la música moderna (dance, techno...) El terme és molt emprat quan es fa música per ordinador amb un següenciador i també es coneix com a bucle. Obstinat és més freqüent en la música clàssica o seriosa. Riff és el terme emprat en la música pop rock. Si en vols escoltar exemples: http://www.edu365.cat/eso/faqs/musica/loop.htm ⇨ Motiu BACH: En música, el Motiu BACH és la seqüència de les notes si bemoll, la, do i si natural: en notació alemanya B, A, C, H. Aquest motiu de quatre notes ha estat utilitzat per nombrosos compositors, com a 26