PIERROT A LA LLUNA - Page 23

♫ Schliesse mir die Augen beide (Tanca’m els ulls) (Alban Berg) - Audició de les dues versions del mateix Berg (vegeu l’apartat 4. Guia del concert) i comparació: romanticisme i dodecafonisme. - La veu: comparació de l’ús de la veu en cada versió. - El gest, tal i com farem al concert podem assignar un gest per a cada frase de la cançó i utilitzar-los a les dues versions, així els serà més fàcil relacionar-les. ♫ Variacions a la Bartok, a partir d’un tema del quartet “La broma” de Haydn (Elisenda Carrasco) - Aquesta peça per a violoncel, violí i piano ens permet treballar alguns aspectes d’aquests instruments. N’observarem les entrades, qui dirigeix a qui, qui fa de solista, com s’acompanyen. - Una formació musical clàssica: el quartet. L’obra original és per a quartet de corda: dos violins, una viola i un violoncel. És interessant escoltar alguna