PIERROT A LA LLUNA - Page 19

o Escoltarem peces que siguin ben diferents respecte al ritme. Assignarem un gest concret a cada peça que practicarem quan soni. El joc consisteix en fer el reconeixement auditiu reproduint el gest quan soni cadascuna de les peces. 5.1.4. La veu - El límit de l’expressivitat del dodecafonisme i la veu: o La veu "Pierrot"  Agafarem un rodoli, una frase feta o l’eslògan d’un anunci i la direm parlant.  Observarem el seu ritme, les síl·labes llargues, les curtes, l’entonació que fem servir.  Farem variacions de ritme: les llargues curtes i les curtes llargues.  Provarem a fer variacions d’alçada a cada síl·laba segons la mà del professor/a sempre amb veu parlada (recitada).  Intentarem escriure-ho amb notació inventada, potser del tipus de les pneumes medievals o dels símbols de transcripció de l’entonació. o Prendrem una cançó senzilla com el Sol solet Com que la coneixem bé intentarem fer-ne variacions de tempo, de ritme i de melodia. o La descoberta d‘altres SONORITATS  Escoltarem atentament els sorolls que estan dins la classe quan estem en silenci. Ara els de fora la classe, els del carrer, els de sota del carrer... obrim l’oida Quin instrument els podria imitar? I la veu, ho podria fer? - Totes aquestes activitats es poden enregistrar i editar amb el programa Audacity. De manera que després podrem fer-ne variacions, posar-hi acompanyament, etc 5.1.5. Propostes TIC - El curs del programa de formació permanent en TAC és molt interessant per a - - dominar aquests programes i trobar tot de recursos. És el D113. Informàtica i educació musical. El podeu descarregar a: http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td11 3/index.htm La major part d’aquests programes els podeu descarregar dels materials del curs D113, o bé de les pàgines d’enllaços que es proposen en aquest dossier. El més interessant de poder treballar amb l’ordinador no és només l’apropament als mètodes més professionals, si no que ens amplia les nostres possibilitats molt més enllà del nivell que té l’alumnat en els aspectes instrumentals i de llenguatge musical. És molt important que les produccions tant individuals com de grup es puguin compartir i comentar. o Propostes amb editors de partitures. Programes: Music Time.  Un mètode dels compositors: crearem una partitura amb diverses veus (els podem donar la plantilla feta). A la primera veu podem copiar una melodia coneguda o bé deixar que la inventin. A la resta de veus i depenent de l’edat els ajudarem a trobar uns acords, un baix o una veu paral·lela. També podem jugar amb la pentatònica. 19