PIERROT A LA LLUNA - Page 17

DESPRÉS DEL CONCERT Consolidarem la descoberta treballant aquells aspectes que considerem més interessant i atractius, o bé aquells que triï el nostre alumnat. PROPOSTES DIDÀCTIQUES Us proposo un llistat d’activitats molt obertes que poden ajudar-nos a gaudir més plenament del concert. Estan estructurades en dos grans apartats: - Per blocs temàtics: o L’època i l’estil. Els segles XX i XXI: corrent cultural, corrent musical. o Els instruments o Llenguatge musical: elements innovadors.  Melodia  Ritme o La veu o Propostes TAC o L’escenografia o Altres propostes - Per obres i compositors: o Un llistat d’activitats per a treballar cadascuna de les peces en l’ordre en què apareixen al concert. 5.1 Per blocs temàtics 5.1.1. L’època i l’estil. El Segles XX i XXI: corrent cultural, corrent musical. - Partint d’un petit qüestionari o del programa del concert descobrirem què sabem i què saben les nostres famílies d’aquest repertori. - L’art de l’època: pintors expressionistes Kandinsky, Klee, etc. o Mitjançant algunes de les pàgines web recomanades ens aproparem a als referents culturals de l’expressionisme. Tant a nivell teòric com a nivell pràctic. o Proposta plàstica: després d’observar amb l’activitat anterior l’obra d’aquests artistes intentarem crear-ne de pròpies amb el mateix estil. - Juguem amb els ordinadors: actualment molts compositors utilitzen l’ordinador com un instrument molt complet que els permet un procés de creació amb més possibilitats. Al mateix temps pot ser un substitut de l’orquestra, encara que ja sabem que no sona igual! Vegeu les possibilitats a l’apartat: 5.1.5 Propostes TIC. - Parlem amb compositors actuals: mitjans, hores de feina, ús de l’ordinador. N’hi ha molts que tenen pàgina web i adreça de contacte. - La proposta actual dels Dj’s de les grans discoteques. El nostre alumnat escolta sovint aquest tipus de música. Pot ser una experiència interessant fer alguna audició de les músiques que ens aportin els nostres alumnes, i relacionar-ho amb algunes propostes del concert. 17