PIERROT A LA LLUNA - Page 16

3.- Per escoltar i per veure: moltes d’aquestes obres estan enregistrades en vídeo o DVD, és molt més atractiu per als nens i nenes veure a més d’escoltar. Val la pena fer una mica de recerca i passar bones estones preparant el material. Us hi enganxareu! 4.- Amb una vegada no n’hi ha prou: les activitats proposades ens permetran aprofundir en diversos aspectes del currículum, però s’han de prendre sempre com accions encaminades a entendre millor la música d’aquesta època, i per tant hi ha d’haver un efecte de retorn cap a l’audició. Quants més cops les vulguin sentir millor. 5.- Afavorim la diversitat: avui a les nostres escoles sovint hi tenim nens i nenes de diferents nacionalitats. És molt important que tots, els d’aquí i els que ara també són d’aquí, se n’adonin que hi ha compositors de molts llocs diferents. Aprofitem-ho! 6.- Les referències dels materials són a l’apartat de bibliografia i enllaços. Estructura del darrer apartat: Enllaços - Generals compositors i obres, pàgines de tipus enciclopèdic on podem trobar informació de molts compositors, obres, traduccions i conceptes sobre l’estil i l’època. - Compositors i obres, com a mínim hi ha un enllaç per a cada compositor. - Per a baixar música, per obtenir fragments de les obres o les peces senceres en diversos formats d’àudio i/o de midi. - Altres aspectes pedagògics, aspectes relacionats amb el tema, com pàgines sobre els artistes plàstics del període, o la relació de la música amb les matemàtiques que ens porta tant a Bach com a Bartok ... Bibliografia Uns qu [